Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych!

Miło jest nam poinformować, że dział zbiorów audiowizualnych Książnicy Płockiej w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014” udostępnia nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytak wraz z książkami audio jest wypożyczany czytelnikom z wadą wzroku.

Zapraszamy do działu zbiorów audiowizualnych przy ul. T.Kościuszki 3c
/tel.: 24 268-00-87 ; e-mail: dzs@ksiaznicaplocka.pl/

O projekcie

Projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

Biblioteka, która przystępuje do projektu otrzymuje nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – urządzenie Czytak Plus oraz pakiet pakiet prawie 1000 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na Czytaku.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z wadą wzroku mają łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

O Autorze

Podobne Posty