Elżbieta Szubska-Bieroń – Płock na łamach lokalnej prasy NSDAP 1939-1945

“Autorka pisze o Płocku lat 1939-1945 z perspektywy niemieckiego okupanta. […] Elżbieta Szubska-Bieroń odtwarza mało dziś znaną administrację okupacyjną […] Przywołuje urzędy i instytucje, osoby funkcyjne, sposób ich działania i motywacje. Pokazuje życie codzienne Niemców w całej jego złożoności wynikającej z rygoryzmu społeczeństwa totalitarnego. […]

Prasa, podstawowe źródło narracji dla autorki, działała wedle ścisłych zaleceń i nadzoru Kancelarii III Rzeszy. Jej główną funkcją było wpajanie okupacyjnej społeczności niemieckiej mitu o trwałym przejęciu Płocka i budowaniu tutaj wielkiego przyczółka kultury germańskiej. Treści te miały również przenikać do polskich mieszkańców Płocka, osłabiać ich morale i w następstwie godzić się z rolą obywateli drugiej kategorii. Niemcy roztaczali wizję wspaniałego Płocka z nowymi gmachami i osiedlami oraz z zakładami pracy.”

 [Fragm. Przedmowy prof. dr hab. Czesława Grzelaka]

 

Książka niedostępna w sprzedaży. Nakład wyczerpany.

 

O Autorze

Podobne Posty