Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera w Płocku

zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego do udziału w VI edycji konkursu organizowanego dla upowszechnienia twórczości Władysława Broniewskiego

  „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”

pod patronatem

Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka

logo2
Myślą przewodnią tegorocznego konkursu, organizowanego w Roku Rzeki Wisły są słowa Poety z utworu “Anka”:

O tej Wiśle ja nie powiedziałem
tobie tego, com pragnął.

Udział w konkursie polega na zrealizowaniu wybranych lub wszystkich zaproponowanych zadań i przesłaniu ich do 8 maja 2017 roku do III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku (ul. Łukasiewicza 11, 09 – 400 Płock) z dopiskiem na kopercie „Mnie ta ziemia od innych droższa…”.

Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Kategorie konkursu:

  1. Tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego na język angielski lub język niemiecki, lub język francuski, lub język włoski.
  2. Słuchowisko Wisła … Wisła … W myślach i zamysłach inspirowane poematem „Wisła”.
  3. Esej interpretacyjny wiersza Władysława Broniewskiego.
  4. Piosenka poetycka.

Uroczyste ogłoszenie wyników planowane jest 9 czerwca 2017 roku w Książnicy Płockiej (szczegółowa informacja przekazana zostanie w późniejszym terminie).

Kontakt:

Katarzyna Kozłowska, katarzynakozlowska@autograf.pl

Edyta Szpaczko, edyta339@vp.pl

III LO – tel. 24 364 06 40

O Autorze

Podobne Posty