Książką po Wiśle

Tym razem żegluga książką po Wiśle – z przypomnieniem sobie najważniejszych nadwiślańskich miast – zmierzała ku wspólnej lekturze wiersza Jana Brzechwy. Ale drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej 22 nie poprzestali na głośnym przeczytaniu „Kłótni rzek”, nadając utworowi formę sceniczną – z teatralnym zacięciem u aktorów i gorącym aplauzem publiczności.

O Autorze

Podobne Posty