PRZEKRÓJ – kwartalnik

„Przekrój” to najstarszy polski kulturalno-społeczny magazyn. Zaczął ukazywać się w 1945 roku i szybko stał się ważnym kulturotwórczym i opiniotwórczym tygodnikiem. Osiągał rekordowe nakłady, docierając do milionów odbiorców.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym „Przekroju” był Marian Eile – charyzmatyczny dziennikarz, malarz, scenograf, który pozyskał do współpracy wybitnych twórców. W „Przekroju” ukazywały się po raz pierwszy w Europie Wschodniej teksty literackie najważniejszych piór epoki.

W trudnych czasach “Przekrój” był „oknem na świat”. Redakcja prezentowała racjonalny i życzliwy stosunek do świata, popularyzowała kulturę i dobry gust, sztukę nowoczesną i zdrowy styl życia. W literaturze naukowej kulturotwórczą rolę gazety określa się jako „cywilizację Przekroju”.

[Opis ze strony: prenumerata.ruch.com.pl]

W bieżącym numerze: >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


LITERATURA NA ŚWIECIE – miesięcznik

Miesięcznik „Literatura na Świecie” powstał w roku 1971. Od początku roku 1994 pismo prowadzi Piotr Sommer. „Literatura na Świecie” ukazuje się w dużym formacie i w nowej szacie graficznej. Prezentuje najcelniejsze rzeczy z literatur światowych – od klasyki po awangardę. Obok przekładów zamieszcza krytyczne rozprawy, dyskusje, autokomentarze i omówienia twórczości translatorskiej. Proponuje też przekładowe ponowienia kanonu (Proust, Kafka, Flaubert).

Stałe działy informacyjne obejmują „Noty o autorach” oraz Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits.

Obecne jury, złożone z członków zespołu redakcyjnego, przyznaje coroczne nagrody w siedmiu kategoriach. Są to: poezja; proza; „nowy głos”; inicjatywa wydawnicza; translatologia, komparatystyka, literaturoznawstwo; nagroda im. Andrzeja Siemka; „Mamut” (nagroda specjalna).

W latach 1990-2006 „Literatura na Świecie” we współpracy z Fundacją „Literatura Światowa” opublikowała książki m.in. Georges’a Pereca, Johna Ashbery’ego, Octavia Paza, Bohumila Hrabala, Thomasa Pynchona oraz antologię pisarzy węgierskich i Leksykon Pisarzy Świata XX wieku.

[Opis ze strony: www.literaturanaswiecie.art.pl]

W bieżącym numerze: >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


DIETA&TRENING – miesięcznik

Dieta&Trening to nowe czasopismo dla osób aktywnych!

Ten fachowy dwumiesięcznik o roli diety w treningu sportowym trafi w potrzeby i oczekiwania wszystkich, którzy na co dzień dbają nie tylko o swoją kondycję fizyczną, ale także przykładają wagę do jakości i doboru spożywanych produktów.

Odzyskaj czas tracony dotąd na szukanie rozmaitych diet, przepisów, jadłospisów i informacji o zdrowym żywieniu – przeznacz go na efektywny trening!

Co dwa miesiące do Czytelników trafi porcja rzetelnej wiedzy, przygotowanej przez specjalistów-praktyków, dotyczącej:

  • diet wpływających na efektywność treningu
  • naturalnego żywienia osób aktywnych fizycznie
  • prawidłowych nawyków żywieniowych
  • diet okołotreningowych
  • zapotrzebowania na składniki pokarmowe w zależności od uprawianej dyscypliny
  • porad żywieniowych dietetyków, psychodietetyków, trenerów, sportowców

W każdym wydaniu omawiane są konkretne produkty i ich składniki, diety, suplementy, psychologiczne aspekty stosowania diet, rozmowy ze sportowcami, trenerami, nowości rynkowe, felietony. Oprócz wydania tradycyjnego Prenumeratorzy wersji PLUS oraz PREMIUM mogą korzystać z dostępu do bieżących i archiwalnych wydań on-line, a także zyskują dostęp do funkcjonalnej wyszukiwarki artykułów i materiałów dodatkowych, wyłącznie on-line!

Dieta&Trening to kompendium wiedzy oraz narzędzie dla trenerów, nauczycieli WF, sportowców – amatorów i profesjonalistów, dietetyków, klubów fitness, gabinetów i poradni dietetycznych, lekarzy wszystkich specjalizacji.

[Opis ze strony: www.dietatrening.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


KONTYNENTY – kwartalnik

„Kontynenty“ – magazyn reporterów, pisarzy, fotografów – podróżników

Pismo ukazuje się od 2012 roku. Autorem jego koncepcji i redaktorem naczelnym jest od pierwszego numeru Dariusz Fedor . Projekt graficzny jest dziełem Andrzeja Przygodzkiego, dyrektora artystycznego czasopism Agory. Przy tworzeniu layoutu pisma współpracowała z nim Ewa Hlibowicka.

Stałymi współpracownikami są m.in. Andrzej Stasiuk, Wojciech Jagielski, Mariusz Wilk, Krzysztof Varga, Max Cegielski, Wojciech Tochman, Lidia Ostałowska, Jacek Hugo-Bader, Paulina Wilk, Małgorzata Rejmer, Magdalena Rittenhouse i Marcin Kydryński.

W galerii fotografii „Kontynentów“ prezentowano m.in. prace twórców legendarnej agencji Magnum Henri Cartier-Bressona oraz Elliotta Erwitta, a także Ryszarda Horowitza, Tomasza Gudzowatego, Tomasza Tomaszewskiego, Mikołaja Grynberga, Chrisa Niedenthala, Jacoba Sobola, Krzysztofa Millera, Kacpra Kowalskiego i wielu innych.

„Kontynenty“ ponadto informują o najciekawszych premierach książkowych z nurtu reportersko-podróżniczego, recenzując nowości oraz prezentując przedpremierowo fragmenty dzieł autorów polskich i światowych.

Łamy magazynu otwarte są dla młodych i debiutujących pisarzy, reporterów, podróżników.

Do tej pory ukazało się 13 numerów pisma. Od początku jego patronem duchowym jest Ryszard Kapuściński, którego nieznane fotografie były w „Kontynentach“ prezentowane już trzykrotnie.

[Źródło opisu: www.magazynkontynenty.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


AURA – miesięcznik

„Aura” – miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

AURA to miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia.

Do każdego numeru AURY drukowany jest „Dodatek ekologiczny dla szkół”.

[Źródło opisu: aura.krakow.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


21 WIEK – miesięcznik

21 WIEK to nowy polski magazyn popularno-naukowy. Coraz częściej nasza pozycja w świecie i sukcesy zależą od tego, jak szybko przyswajamy wiedzę z różnych dziedzin oraz czy potrafimy korzystać z informacji i nowoczesnych narzędzi komunikowania. Rewolucja informatyczno-technologiczna i zawrotne tempo zmian sprawiają, że coraz trudniej się w nich orientować. To sprawia, że pisma o tematyce popularnonaukowej osiągają coraz mocniejszą pozycję na rynku prasy. Zapewniają szybki dostęp do wszechstronnej wiedzy oraz uczą jak posługiwać się zdobyczami nauki i techniki na co dzień.

21 WIEK zamierza na bieżąco wyjaśniać i komentować odkrycia ze świata nauki i techniki. W atrakcyjny i przystępny sposób przekazywać czytelnikom informacje z zakresu m.in. genetyki, biochemii, astrofizyki i historii, śledzić postęp dokonujący się w medycynie, ukazywać ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII I URZĄDZEŃ, osiągnięcia informatyki. Ważne miejsce zajmie w nim również MOTORYZACJA, albowiem od jej postępu zależy nasze bezpieczeństwo i komfort wszystkich podróżujących. XXI wiek jest czasem wyzwań i redakcja 21.WIEKU zamierza im sprostać. Kierujemy się bowiem dewizą, że najcenniejszą wartością jest wiedza. Dzięki niej świat staje przed nami otworem. Zachęcamy Was nie tylko do lektury czasopisma, ale także do jego współtworzenia. Liczymy, że dzięki Waszym sugestiom i komentarzom 21.WIEK będzie jeszcze bardziej zajmujący i poczytny. Zapraszamy do fascynującej przygody, którą w naszych szybko zmieniających się czasach jest zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów myślowych.

[Źródło opisu: prenumerata.ruch.com.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


POZNAJ SWÓJ KRAJ – miesięcznik

„Poznaj Swój Kraj” – to miesięcznik krajoznawczo-turystyczny, z krajoznawczych jedyny, z turystycznych najstarszy w Polsce. Ukazuje się bowiem nieprzerwanie od 1958 roku! Jego zawartość stanowią artykuły niemal w całości poświęcone Polsce, jej regionom, krainom, ludziom… Opisuje najciekawsze miejsca w kraju, podpowiada dokąd pojechać i co zobaczyć.

Stałe rubryki to m.in.
– zamki pałace, posiadłości
– wioski, miasta, miasteczka
– polonica
– najdalej, najszerszej, najgłębiej
– przewodnik turysty i krajoznawcy
– w świecie roślin
– bliżej zwierząt
– moje miejsce wyjątkowe

Jest także felieton prof. Bralczyka wyjaśniający pochodzenie słów związanych z turystyką i krajoznawstwem, krzyżówką, jak również kilka cyklicznych konkursów.

[Źródło opisu: www.poznaj-swoj-kraj.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze