Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza autorów przed debiutem poetyckim do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza.

Konkurs jest dwuetapowy. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie do 1 sierpnia 2017 r. na adres: Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko  zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane.

Do drugiego etapu konkursu jury wybierze od 5 do 7 najlepszych zestawów, a ich autorzy będą zobowiązani do nadesłania do 15 września 2017 r. zestawu wierszy składających się na projekt książki.

Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie poetyckiego tomiku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Jury może przyznać także wyróżnienia finansowe uczestnikom II etapu konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela Karolina Gurazda:

Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko;
tel.: /44/ 683 24 86, 683 52 55; fax: /44/ 683 28 29; e-mail: promocja@mdkradomsko.pl

Konkurs odbywa się w ramach RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL RADOMSKO 2017

O Autorze

Podobne Posty