W Roku Jubileuszowym Książnicy Płockiej zapraszamy do udziału w konkursie literackim poświęconym roli biblioteki/bibliotekarzy w życiu mieszkańców, miasta, regionu – ZOSTAŁO W CZŁOWIEKU. Tytuł konkursu – zaczerpnięty z wiersza Władysława Broniewskiego – niech stanie się inspiracją do opowieści, których będziemy częścią. Czy biblioteka to miejsce, które może zostawić ślad w pamięci?

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do przysyłania krótkich tekstów literackich związanych z biblioteką. 

Wyróżnione prace zostaną opublikowane we wrześniu 2017 r. w jubileuszowym wydawnictwie Książnicy Płockiej. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

Na prace konkursowe czekamy do 22 maja 2017 r. 

Informacje pod numerem telefonu: 24 268 00 36, 24 268 00 33.

O Autorze

Podobne Posty