Konferencja przed jubileuszem

21 września w sali kolumnowej Książnicy Płockiej odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz dyrektor biblioteki Joanny Banasiak. Głównym tematem konferencji był jubileusz 80-lecia Książnicy. Bardzo ucieszyło nas tak duże zainteresowanie mediów. Prezydent, dziękując za lata działalności, zwrócił uwagę na wzrost znaczenia biblioteki i ciągłe poszerzanie oferty oraz obszarów aktywności. Dyrektor Książnicy opowiedziała o roli biblioteki w naszym mieście i przypomniała najważniejsze wydarzenia w roku jubileuszu. Dziennikarze z zaciekawieniem obejrzeli dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła remontu Biblioteki dla dzieci, a druga z humorem pokazała proces komputeryzacji biblioteki. Prezydent opowiedział o ”Mediatece”, która ma powstać przy ul. Kościuszki 3. Inwestycją zajmuje się spółka Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. „To powrót do źródeł” – dopowiedziała Joanna Banasiak. W tym miejscu 14 listopada 1937 roku powstała pierwsza w Płocku biblioteka publiczna, której godną kontynuatorką jest nasza biblioteka. Na koniec zaprosiła na główną uroczystość jubileuszową połączoną z obchodami Dnia Bibliotekarza, która odbędzie się w 22 września w gościnnych murach Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku i na ogólnopolską konferencję naukową „Bibliotekarz nowej generacji” 6 października w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Dodatkową atrakcją dla wszystkich było przejście przez wyremontowaną wieżyczkę… Warto ją zobaczyć!!!

Elżbieta Dobroń
Zastępca dyrektora Książnicy Płockiej

O Autorze

Podobne Posty