26 września odbyło się kolejne spotkanie w cyklu „Wiślane gawędy”, które poprowadził tym razem Pan Tadeusz Harabasz na temat „Ochrona rzek w miastach-Wisła” Uczniowie klas czwartych mieli okazję dowiedzieć się , że ochrona wód to przede wszystkim usuwanie ze ścieków zawartych w nich bardzo dużych ilości zanieczyszczeń , która przekracza możliwości przyrody. Proces ten przeprowadzany jest w oczyszczalniach ścieków. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oczyszczalni: biologiczną i chemiczną. Celem  oczyszczania wód jest przywrócenie naszym rzekom czystości i bioróżnorodności, aby następne pokolenia również mogły korzystać z ich zasobów.

Bardzo serdecznie dziękujemy za interesujące spotkanie.

O Autorze

Podobne Posty