Mocarz ducha. Andrzej Drętkiewicz we wspomnieniach to tytuł najnowszego wydawnictwa Książnicy Płockiej. Wspomnień o byłym prezydencie Płocka i ostatnim wojewodzie płockim wysłuchały, a następnie zebrały i opracowały autorki książki Małgorzata Białecka i Milena Gurda-Jaroszewska.

Andrzej Drętkiewicz był inicjatorem powstania serii Portrety Płocczan poświęconej zasłużonym dla miasta jego wybitnym mieszkańcom. Na pomysł, że i jemu, który był niezwykle skromną osobą, należy się podobne upamiętnienie wpadł przewodniczący rady miasta Artur Jaroszewski. Dzięki jego inicjatywie, pracy obu autorek i zaangażowaniu fotografa Jana Waćkowskiego powstała książka, która stanowi pomnik pamięci o Andrzeju Drętkiewiczu.

Na promocyjne spotkanie do Książnicy 12 października przybyły tłumy, goście nie zmieścili się w sali kolumnowej. Spotkanie, które poprowadziła Renata Kraszewska, nie było zwyczajową rozmową z autorkami. Honorowym gościem była oczywiście rodzina Andrzeja Drętkiewicza – żona Małgorzata Drętkiewicz oraz synowie Michał i Filip. Głos oddano przede wszystkim publiczności. Przyjaciele, współpracownicy, towarzysze z Petroklezji, duchowni wspominali Drętkiewicza jako oddanego miastu prezydenta i wojewodę, wielkiego patriotę, przykładnego chrześcijanina, a przede wszystkim jako bardzo dobrego człowieka. Na spotkaniu obecny był również, jak zwykle z aparatem, Jan Waćkowski, który dokumentował karierę Andrzeja Drętkiewicza i udostępnił autorkom robione przez lata zdjęcia, z których duża część znalazła się w książce.

Wczorajsze spotkanie w Książnicy jest dowodem na to, że pamięć o Andrzeju Drętkiewiczu jest wśród płocczan żywa i że książka o nim była potrzebna.

Wydawnictwo Mocarz ducha można kupić w Książnicy Płockiej. Cena 25 zł.

Joanna Kościelska-Krawczyk

O Autorze

Podobne Posty