Dział Zbiorów Regionalnych w Czytelni Książnicy Płockiej bardzo często zostaje wzbogacony o wydawnictwa dotyczące osób związanych mniej lub bardziej z odległą historią miasta. Tym razem jednak bohatera książki z pewnością pamiętają lub nawet znali osobiście wszyscy dorośli mieszkańcy naszego regionu. Andrzej Drętkiewicz pełnił zaszczytną funkcję Prezydenta Miasta Płocka w latach 1990-1995, zaś w latach 1997-1998 Wojewody Płockiego. Wspomnienia o nim zawarte w książce Małgorzaty Białeckiej oraz Mileny Gurdy-Jaroszewskiej są tym cenniejsze, że wypowiedziane zostały przez inne osoby powszechnie znane ze współczesnej działalności społecznej w naszym mieście. Bohater publikacji był osobą nietuzinkową i aktywnie zaangażowaną w wiele inicjatyw, toteż opowiedzieli o nim zarówno członkowie rodziny i przyjaciele, jak i współpracownicy, radni, samorządowcy. W książce znajdują się fragmenty dzienników prowadzonych przez Andrzeja Drętkiewicza, wywiady, których udzielił w rodzimych mediach, a także omówienie niektórych faktów i inwestycji z czasów pełnienia przez niego funkcji publicznych. Z wyżej wspomnianych wypowiedzi wyłania się obraz człowieka nieprzeciętnego i o nieposzlakowanej opinii, postać, którą warto – chociażby poprzez lekturę książki – przypomnieć.

Tekst: E.Kozłowska


FANTOMY

Związki znamienitych Polaków z Płockiem to nieodmiennie “smakowity kąsek” dla miłośników naszego rodzimego regionu. Tym bardziej, gdy powiązania te zaprezentowane zostały w postaci literackich obrazków-wspomnień, wywoływanych z czeluści pamięci w zetknięciu z przedmiotami i miejscami poznawanymi w dorosłym życiu. Właśnie w “Fantomach” Maria Kuncewiczowa zamieściła wspominki dotyczące swojego kilkuletniego okresu zamieszkiwania w Płocku. Ojciec autorki, Józef Dyonizy Szczepański, po strajku szkolnym w 1905 roku otrzymał koncesję na otwarcie gimnazjum polskiego w Płocku, które przekazał później Macierzy Szkolnej. Szkoła ta została następnie przekształcona w doskonale wszystkim znane Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły. Pisarka odmalowuje w książce miejsca, które współcześnie zmieniły już nazwę i przeznaczenie, jak Ogród Kolarzy z welodromem, mieszkanie przy ulicy Więziennej, ogrody Lilienthala i Rosenberga, basztę Dorotkę. Przede wszystkim jednak wspomnienia przywołują ówczesnych mieszkańców Płocka – do zapoznania z którymi na kartach książki serdecznie zapraszamy.

Tekst E. Kozłowska


WSPOMNIENIA SIERPCZAN T.2

Publikacja pod redakcją Magdaleny Staniszewskiej ukazała się – jak ona sama przyznała we wstępie- “(…) by ocalić dla kolejnych pokoleń sierpczan historie zarówno jednostek, jak i całych zbiorowości.” Jest to kolejna wartościowa książka o tematyce regionalnej, powstała na bazie wielogodzinnych rozmów i badania dokumentów. Zawiera 22 opracowania 17 autorów. Wspomnienia umieszczone w publikacji obejmują szeroki przedział czasowy XX wieku, okraszone zostały wieloma rodzinnymi pamiątkami, m. in. czarno-białymi fotografiami Sierpca i okolic oraz mieszkańców tego regionu. Wyłania się z nich obraz miasteczka z jego wielonarodowym charakterem oraz kilku podsierpeckich wsi. Zawarte wypowiedzi nie pretendują do charakteru pracy naukowej, noszą znamiona subiektywizmu, tym łatwiej zapewne zagłębić się w lekturę i poszerzyć wiedzę o Sierpcu i okolicach.

Tekst E. Kozłowska


GOSTYNIŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Wydawnictwo Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego pod redakcją dr Barbary Konarskiej-Pabiniak jako pierwsze prezentuje tak bogaty zbiór biografii gostynian. Prezentuje dokładnie 530 sylwetek mieszkańców powiatu gostynińskiego (w skład którego wchodzą cztery gminy: Gostynin, Pacyna, Sanniki i Szczawin Kościelny), które swoją działalnością wpisały się w historię okolicy. Kryterium kwalifikacyjnym był nie tylko fakt urodzenia bądź ukończenia szkoły, lecz także czasowa działalność na terenie Ziemii Gostynińskiej, czyli pozostawienie trwałego śladu w rozwoju regionu. Wydawnictwo o charakterze encyklopedycznym stanowi bogate źródło wiedzy, po które z pewnością sięgną pasjonaci tematyki regionalnej.

Tekst E. Kozłowska


PRACA I ROZWÓJ: Biuletyn Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku 

Czytelnicy zainteresowani tematyką aktywności zawodowej w Płocku i okolicy, a także jej uwarunkowaniami psychologiczno-socjologicznymi mają możliwość skorzystania z nowej, cyklicznej publikacji wydawanej przez Miejski Urząd Pracy w Płocku. Najnowszy numer poświęcony został w dużej mierze zagadnieniom motywacji, pełniącej kluczową rolę w aktywizacji zawodowej człowieka. Wśród sposobów zwiększających możliwość otrzymania posady zostały wymienione i opisane staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, studia podyplomowe, stypendia na kontynuację nauki (poparte każdorazowo wypowiedzią praktyka- pośrednika pracy). Działalność Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku została przedstawiona na przykładzie ewolucji stażu, promującego zatrudnienie i efektywne zaistnienie na rynku zawodowym. W opisywanym numerze zostały także opisane płockie Targi Pracy, Kariery i Aktywności Zawodowej wraz z rysem historycznym. Omawiana publikacja wraz z wcześniejszymi wydaniami dostępna jest w Czytelni Książnicy Płockiej.

Tekst E. Kozłowska


 

O Autorze