Jolanta Michalska, należąca do Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, w tomie o powyższym tytule spisała wspomnienia swojej mamy Kamili Kolczyńskiej dotyczące mieszkańców nadwiślańskich osad wokół Płocka. Książka jest kontynuacją “Opowieści mojej mamy- czasy okupacji” i prezentuje w szczególności losy rodziny Kolczyńskich oraz innych mieszkańców Ośnicy. Fragmenty tej publikacji zostały uhonorowane I nagrodą w konkursie “Opowiedz nam o Wiśle”.  Prezentowane ludzkie historie rozpoczynają się w czasach odradzania się ojczyzny po II wojnie światowej i sięgają lat 90-tych. Publikacja zawiera liczne fotografie zarówno osób opisanych we wspomnieniach, jak i miejsc w Płocku i okolicach, budynków czy sprzętów, niekiedy już nie istniejących. Ze wspomnień w postaci wartkich opowieści – z przewijającymi się nazwami: Borowiczki, Gmury, Imielnica, Grabówka – wyłania się obraz nauki, pracy, zabawy, polityki w ówczesnym Płocku i okolicach. W omawianej publikacji autorka – jak czytamy we wstępie – złożyła hołd przeszłości i ludziom Wisły.

Tekst E. Kozłowska


Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny MERITUM 

Wydawcą opisywanego kwartalnika jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Każdy numer posiada wiodący temat, który prezentowany jest zarówno poprzez przekazanie teorii i stanu badań, jak też doświadczeń praktycznych i scenariuszy do wykorzystania przez czytelników w pracy zawodowej. Autorami artykułów są zarówno wiodący badacze danej dziedziny, jak też innowacyjni nauczyciele, urzeczywistniający nowatorskie pomysły. Ostatni numer poświęcony został wykorzystywaniu gier w edukacji. Lektura kwartalnika przynosi  praktyczne wskazówki jak je wplatać w proces nauki, a nawet tworzyć, samodzielnie lub z uczniami, by – zgodnie z tytułem jednego z artykułów- “rozbudzić uzdolonienia programistyczne”.  W bieżącym wydaniu czytelnik odnajdzie także minirecenzje blogów i gier edukacyjnych. Na łamach czasopisma wzmiankowani są także specjaliści bądź instytucje z naszego regionu, na przykład Płocki DELTAKLUB wspomniany w ostatnim numerze, tym bardziej zapraszamy do korzystania z kwartalnika Meritum w Czytelni Książnicy Płockiej.

Tekst: E.Kozłowska


OBYWATELSTWO PODWÓJNEGO KRAJU

Regionalne, ale bardzo uniwersalne; odnoszące się do ogólnie znanych faktów, lecz także bardzo osobiste – oto wiersze z nowej “książki z poezją” Macieja Woźniaka. W utworach znajdujemy nawiązania do wydarzeń z “lokalnego podwórka” jak zainteresowanie osobą Piotra Bontempsa – francuskiego generała osiadłego na Mazowszu czy znaczącej dla płockiego krajobrazu Wisły. Inspiracje te prowadzą czytelnika do wędkarskiej pasji autora, zamienionej na poezję wyzierających z wierszy karasi, kiełbi czy jazi. Niech jednak nie zmyli to potencjalnego miłośnika poezji zwabionego sielskością – utwory te oferują spojrzenie poety na współczesne życie w Polsce z jej polityką, konsumpcjonizmem czy cyfryzacją. Najlepiej jednak samemu tę optykę przyswoić, sięgając do zbiorów regionalnych Czytelni Książnicy Płockiej, gdzie znajdą Państwo także inne wydania wierszy Macieja Woźniaka.

Tekst E. Kozłowska


POEZJE WYBRANE

Utwory zebrane, w wydanym w cyklu Biblioteka Poetów tomie, to – zgodnie z zamieszczoną notą- podsumowanie dorobku poetyckiego Wojciecha Łęckiego. Twórca jest utytułowanym autorem wierszy, sztuk teatralnych, form satyrycznych, laureatem wielu konkursów literackich i członkiem stowarzyszeń pisarzy. Przez wiele lat związany był z Płockiem zawodowo oraz animował społeczność literatów, stąd część utworów powstała w naszym mieście. Liryki miłosne przeplatają się z wierszami nawiązującymi do bieżących lub odleglejszych wydarzeń politycznych w Polsce, utwory mierzące się z tematem upływu czasu czy ludzką naturą mieszają się z formami inspirowanymi polską przyrodą i krajobrazem. Poezja ta zatem odzwierciedla zainteresowania, doświadczenie życiowe i wrażliwość autora, do jej zaczerpnięcia zaś – z opisywanego tomu oraz wcześniejszych wydań utworów Wojciecha Łęckiego – zapraszamy do Czytelni Książnicy Płockiej.

Tekst E. Kozłowska


FREZJA CÓRKA CZAROWNICY I INNE OPOWIADANIA

Anna Kühn-Cichocka jest związaną z Płockiem autorką poezji dla dorosłych i dzieci oraz zbiorów opowiadań, a także laureatką licznych ogólnokrajowych konkursów poetyckich. Publikowała swoje utwory w wielu pismach literackich. Amatorsko zajmuje się także malarstwem sztalugowym z powodzeniem prezentując własne prace szerszej publiczności. Tym razem, za sprawą swoich opowiadań, zabiera nas w podróż po polskich miastach, miasteczkach i wsiach, takich jakie znamy z własnego doświadczenia. Bohaterami zaś krótkich opowieści są m.in. drobny złodziejaszek Chudy, ale także malutka sepleniąca wnuczka Anusia czy lekarka Agata. Większość czytelników odnajdzie cząstkę siebie w ich przygodach, tym bardziej, że zostały odmalowane w ciepły, barwny sposób.

Tekst E. Kozłowska


 

O Autorze