Już po raz czwarty Książnica Płocka zorganizowała wyjazd na warszawskie Powązki z okazji rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego.

W  tym roku kwiaty na grobie Poety złożyli: Elżbieta Tyszka – dyrektor i Iwona Ziółkowska – nauczyciel reprezentujące Szkołę Podstawową nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Adrianna Brzezińska – nauczyciel reprezentujący Szkołę Podstawową nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, hm. Tomasz Sobolewski – członek Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego i Ewa Luma – kierownik działu oświatowo-edukacyjnego Książnicy.

Płocka delegacja złożyła kwiaty w towarzystwie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim, którzy w ten uroczysty sposób świętowali jubileusz 100-lecia swojej szkoły.

W gościnne progi domu Broniewskiego na Mokotowie zaprosiła wszystkich Eliza Czapska – kustosz, która oprowadziła obie delegacje po Muzeum Władysława Broniewskiego opowiadając o historii życia i twórczości Poety.

Ewa Luma

O Autorze

Podobne Posty