W Roku św. Stanisława Kostki, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) Wydział w Ciechanowie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej serdecznie zapraszają nauczycieli oraz nauczycieli – emerytów wszystkich typów szkół i przedszkoli do udziału w konkursie „Zainspirowani św. Stanisławem Kostką…”. 

Zgłoszone prace będą oceniane w trzech konkursowych kategoriach:

  • plastyczna – format A3, technika dowolna
  • literacka – forma wiersza, listu lub kartki z pamiętnika
  • scenariusz zajęć

Termin składania prac konkursowych mija 31 marca 2018 r. 

O Autorze

Podobne Posty