Rarytasem wśród nowości książkowych dotyczących regionu płockiego jest tom Ałły Brzozowskiej, absolwentki filologii klasycznej oraz pracownicy Zakładu Filologii Nowołacińskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszerna i starannie wydana publikacja prezentuje biografię renesansowego dostojnika płockiego zgodnie z najnowszym stanem badań. Autorka analizuje zarówno działalność polityczną, biskupią, jak też kulturalną Erazma Ciołka. Z części tej wyłania się obraz zdolnego dyplomaty – zatem także podróżnika, sprawnego zarządcy diecezji płockiej, mecenasa sztuk, a także bibliofila. Lektura książki zaznajamia z przywilejami uzyskanymi dla katedry płockiej czy fundacjami kościołów w regionie bądź ksiąg liturgicznych dzięki działalności płockiego biskupa. W jego biografii jednak nadal znajdują się “białe plamy”, zwłaszcza dotyczące pochodzenia, Erazm Ciołek bowiem już za życia wzbudzał liczne kontrowersje wśród współczesnych mu możnowładców i duchowieństwa. W drugiej rozbudowanej części Ałła Brzozowska dokonała analizy krytycznoliterackiej twórczości duchownego, omawiając zachowane mowy i listy. Wśród  licznych talentów dostojnika podkreślano jego zdolności oratorskie – wygłaszał on mowy obediencyjne do papieży, był wysyłany w licznych misjach dyplomatycznych i korespondował z najważniejszymi postaciami ówczesnego świata. Wymieniona spuścizna stanowi ważny materiał źródłowy do epoki odrodzenia w Polsce.

Tekst E. Kozłowska


SIERPC OKUPOWANY W FOTOGRAFII

Prezentowana publikacja opracowana przez Marcina Jędrzejaka i Michała Webera stanowi pokłosie wystawy “Sierpc w okresie II wojny światowej w fotografii”. Zamieszczone zdjęcia, pochodzące głównie z zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, zostały w dużej mierze ofiarowane przez mieszkańców miasta i okolic. Album podzielono tematycznie na trzy części, każdorazowo poprzedzone tekstem wprowadzającym w materię prezentowanych obrazów. Rozdziały dotyczą zarówno samego miasta, działań okupantów, jak i przejawów życia społecznego w omawianym okresie. Kolejna publikacja z serii wydawniczej “Sierpc w starej fotografii” stanowi doskonały  przyczynek do badania i odtwarzania losów miasta, tym bardziej, że poczyniono starania, by pozyskać zdjęciową spuściznę działających w Sierpcu zakładów fotograficznych. Jak napisali autorzy we wstępie: “(…) jesteśmy świadomi, że w prywatnych zbiorach sierpczan znajduje się jeszcze duża ilość zdjęć, których wartość historyczna jest nieoszacowana (…)”.

Tekst: E.Kozłowska


KAPITAN ŻEGLUGI WIŚLANEJ EPOKI PAROWCÓW

Ze zdjęcia umieszczonego na okładce spogląda na czytelnika ubrany w cywilne odzienie kapitan Adam Teodor Świerczyński. Jego wnuk, Marek Woźnicki, podjął trud odtworzenia ścieżki życiowej Dziadka oraz – pośrednio – rodziny Świerczyńskich na czele z Pradziadkiem Andrzejem Świerczyńskim. Powstałą publikację, w znacznej mierze złożoną z fotografii, skanów dokumentów oraz wycinków prasowych, autor zadedykował wymienionym protoplastom wodniackiego rodu.  Podążając drogą historii rodzinnej mijamy m.in. Włocławek (gdyż tam na barce urodził się przyszły kapitan), Duninów, Murzynowo, Płock (bowiem na ulicy Rybaki zamieszkiwał z rodziną w dorosłym życiu pan Adam) czy Warszawę. Podróżujemy zaś zarówno barką, gabarą, statkiem pasażerskim – w zależności od zatrudnienia kapitana Świerczyńskiego. Publikacja dokumentująca losy wodniackiej rodziny związanej z żeglugą wiślaną doskonale wpisała się w ledwie zakończony Rok Rzeki Wisły.

Tekst E. Kozłowska


WIERSZE Z OSTATNIEJ SZUFLADY

Tomik niewielki, lecz jakież bogactwo treści zawiera w środku. Wszystko w nim zdaje się być intymne, począwszy od wierszy nawiązujących m.in. do dzieciństwa poetki, znanych miejsc w Płocku i okolicach, po własnoręcznie naszkicowane rośliny -jak z zielnika- okraszające karty książki. Wymieniona zawartość wystarczy by zachęcić do sięgnięcia po opisywaną publikację, dodać jednak należy, że płocczanka Anna Kühn-Cichocka to autorka książek dla dzieci i dorosłych, poetka, prozaiczka i malarka, a także członek Związku Literatów Polskich. Jej teksty były publikowane w Polsce i poza granicami, a także zapewniły laury w wielu konkursach poetyckich. Najnowszy tomik, opatrzony posłowiem Macieja Woźniaka, oraz wcześniejsze wiersze i opowiadania Anny Kühn-Cichockiej oferują Zbiory Regionalne Czytelni Książnicy Płockiej.

Tekst E. Kozłowska


MAZOWSZE. SERCE POLSKI

Wśród regionalnych czasopism gromadzonych w Czytelni Książnicy Płockiej znajdują się także te wydawane przez instytucje i swoją tematyką odbiegające od “płockiego podwórka”. Wydawcą pisma “Mazowsze. Serce Polski” jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Miesięcznik ten – o przyjaznej, kolorowej szacie graficznej, okraszony licznymi zdjęciami i starannie wydany- prezentuje szeroki wachlarz tematów dotyczących całego obszaru, jak też ciekawe zakątki i ich mieszkańców. Zgodnie ze słowami zawartymi we wstępie najnowszego numeru – “Mazowsze to nie tylko Warszawa” – w bieżącym wydaniu przeczytać można o kontrakcie Kolei Mazowieckich, przyszłości pałacu Paderewskich w Kaliskach, rozprzestrzeniającym się wirusie ASF u dzików, inwestycjach w regionie czy garwolińskich Szarych Szeregach. W części zaś “kultura i turystyka” polecone zostały “okołopłockie” obiekty, jak: późnoromański kościół w Rokiciu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu czy muzeum w Wyszogrodzie. Na deser zaś czytelnicy mogą prześledzić Szlak Borów Nadwiślańskich, łączący piękno przyrody i obiektów historycznych.

Tekst E. Kozłowska


 

O Autorze