Książka w roli głównej na kolejnym spotkanym w cyklu „Kufer z książkami”, które odbyło się w Filii nr 1 Książnicy Płockiej. Pierwszoklasiści mieli okazję dowiedzieć się: Kto pracuje przy powstawaniu książki? O co prosi nas książka? Jaką rolę w naszym życiu pełni książka? Dlaczego warto czytać? Spełniając jedną z próśb książki dzieci wykonały własnoręcznie zakładkę, którą zabrały ze sobą do domu.

O Autorze

Podobne Posty