Działalność gospodarcza. Nowe zasady prowadzenia
 

Praktyczny przewodnik dotyczący form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniający najnowsze zmiany legislacyjne związane z uchwaleniem pakietu następujących aktów prawnych:

  • ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy numer 2051),
  • ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk sejmowy numer 2052),
  • ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk sejmowy numer 2053),
  • ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy numer 2054),
  • przepisów wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu (druk sejmowy numer 2055).

Publikacja pomoże wybrać najbardziej adekwatną formę działalności gospodarczej z uwzględnieniem zarówno rozmiaru planowanej działalności, jak i obywatelstwa podmiotu, który będzie ją prowadził, a następnie poprowadzi przez czynności związane z założeniem własnej firmy oraz jej rejestracją.

Opisano formalności, których można dokonać, nie wychodząc z biura – posługując się wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców niniejsza publikacja – poza charakterystyką jego kompetencji – zawiera wzory pism, które mogą okazać się pomocne w sprawach, w których można się do niego zwrócić.

 

[źródło opisu: www.empik.com

O Autorze

Podobne Posty