W środę 24 października 2018 roku gościnnie w Siedziba Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke młodzież z dziewięciu szkół diecezji płockiej (w siedmiu zespołach) zaprezentowała się w ramach VI przeglądu etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych ZWYKLI – NIEZWYKLI. Organizatorami konkursu byli: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej. Patronat honorowy nad przeglądem objął JE Biskup Płocki Piotr Libera. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości wystawiane etiudy prezentowały sylwetki świętych i błogosławionych, którzy mieli wpływ na bieg historii, ich duchowy wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę.  Dodatkowo ważna i wysoko oceniana była umiejętność przekazu na czym polega prawdziwa świętość i bohaterstwo w czasach niepokoju i walki.

Organizatorom, co roku bardzo zależy, aby konkurs przyczyniał się do zainteresowania młodych ludzi życiem Świętych i Błogosławionych i wskazywał ważną rolę patrona, a także inspirował do wyrażania swoich uczuć w twórczości scenicznej.

W tym roku na scenie pojawili się:

  • KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. BŁ. ABP. A.J. NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO

Tytuł etiudy : Pięciu z Poznania- historia Czesława Jóźwiaka, Edwarda Klinika, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego i Jarogniewa Wojciechowskiego  

Opiekun:  Katarzyna Niewinowska

  • AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU

Tytuł etiudy : „Orły to wolne ptaki“.  Ksiądz Jerzy Popieuszko w służbie wolności.

Opiekun:  Katarzyna Stangret

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PŁOCKU

Tytuł etiudy : Bóg i Ojczyzna – Honorat Koźmiński

Opiekun: Barbara Pajor, Urszula Ambroziak-Bereszczyńska, Jolanta Łuszczyńska

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZCZYNIE SZLACHECKIM

Tytuł etiudy : Jan Paweł II – Święty

Opiekun: Renata Jarzyńska, Justyna Żelechowska

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 IM. JANUSZA KORCZAKA

Tytuł etiudy : Wszystko było dane od Boga – ks. Jerzy Popiełuszko

Opiekun: Anna Kowalska, Agnieszka Gawlińska, Edyta Woźniak, Justyna Kamelska-Brzeszcz

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO HIPOLITA GAWARECKIEGO, GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ANNY NAKWASKIEJ W MAŁEJ WSI         

Tytuł etiudy : Joanna Beretta Molla-poświęcenie w imię miłości

Opiekun: Renata Urbańska

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. PROF.WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU

Tytuł etiudy : Święty Alojzy Orione – ksiądz, który pokochał polską flagę

Opiekun: Ewa Bembenista

Zaprezentowane etiudy oceniało jury w następujące składzie:

Przewodniczący: Grzegorz Zakrzewski – WYDZIAŁ KATECHETYCZNY Kurii Diecezjalnej Płockiej 

Członkowie: Joanna Banasiak,   dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Ewa Matusiak pracownik Działu Oświatowo-Edukacyjnego Książnicy. 

Zgodnie z protokołem kolejno nagrodzono :

I miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. PROF.WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU

II miejsce ex aequo – AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU oraz KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. BŁ. ABP. A.J. NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO

Wszyscy uczestnicy otrzymali  nagrody książkowe, a zwycięskie szkoły dodatkowo za I miejsce nagrodą dla szkoły były Okulary 3D VR Garett, a za II miejsce ex aequo zestawy nowości wydawniczych.

Aktorom serdecznie dziękujemy, byliście wspaniali, ale szczególnie ciepłe podziękowania składamy wszystkim opiekunom grup za wkład pracy i siłę motywacji.  

Iwona Kosewska

PROTOKÓŁ  >>

O Autorze

Podobne Posty