Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zaprasza osoby dorosłe do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej. 

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2019 r.

Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2019 r. na stronie Biblioteki w Kutnie (www.bibliokutno.pl), a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 października 2019 r. podczas Festiwalu im. Szaloma Asza. 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Radosław Wąs, tel.: 24 355 10 12 w. 110, email: rwas@bibliokutno.pl

Konkurs literacki im. Szaloma Asza

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

 

O Autorze

Podobne Posty