Biblioferie w Filii Nr 10 Książnicy Płockiej ph. “Żyję zdrowo i kolorowo” upłynęły aktywnie i twórczo. Były spacery tematyczne urokliwymi zakątkami Borowiczek z zagadkami, szyframi, eksperymentami i misjami specjalnymi, szkolenie z pierwszej pomocy, które poprowadziła pani Agnieszka Gomoła – instruktor PCK oraz zimowe malowanie na kleju. Inspiracją były książki i walory miejscowego krajobrazu.

O Autorze

Podobne Posty