21 lutego obchodzimy prawdziwe święto języka. W tym roku głównym tematem dnia uczyniliśmy mowę tolerancji. Spotkanie poprowadziła Aleksandra Dulas z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, a wzięła w nim udział młodzież z płockich liceów. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia słów prof. Jana Miodka o tym, że podstawową funkcją języka jest porozumienie. A porozumienie nie jest możliwe tak długo, jak długo w języku jest miejsce dla mowy nienawiści.

Postanowiliśmy więc wspólnie przyjrzeć się zjawisku językowego hejtu, mowie nienawiści i słownej manipulacji. Próbowaliśmy wypracować metody reagowania na wypowiedzi nacechowane przemocą. Przede wszystkim jednak zastanawialiśmy się, jak mówić, jak wyrażać własne zdanie, jak prezentować swoje opinie (do których przecież każdy ma prawo), aby nie krzywdzić, nie obrażać i aby nie przekraczać dopuszczalnych granic. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu wszyscy będziemy uważniej dobierać słowa. Będziemy również bardziej czujni, słuchając wypowiedzi osób publicznych lub czytając publicystyczne teksty.

Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO, aby chronić języki narodowe. Język jest bowiem nieodzowną częścią tożsamości kulturowej. Naszym obowiązkiem, jako użytkowników języka polskiego, jest dbałość nie tylko o jego poprawność, ale o to, by służył komunikacji i porozumieniu, aby łączył, a nie dzielił.

Joanna Kościelska-Krawczyk

O Autorze

Podobne Posty