W imieniu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do Nagrody “O Laur im. Joanny i Jana Kulmów”.

Nagroda przyznawana jest w celu upamiętnienia i kontynuacji spuścizny oraz idei twórczego życia i działalności małżeństwa Joanny i Jana Kulmów oraz promocji wybitnych żyjących polskich twórców i ich dzieł, a także promocji oryginalnych, twórczych działań promujących książkę i czytelnictwo.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: w dziedzinie sztuki oraz w dziedzinie animacji czytelnictwa. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby prywatne oraz instytucje państwowe, samorządowe i społeczne.

Nagrodę przyzna Kapituła Nagrody w składzie:

Przewodniczący: dr Agnieszka Strojek, wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
Zastępca: Ewelina Rąbkowska, kierownik Muzeum Książki Dziecięcej

oraz członkowie:

Mirosława Dymek, kustosz w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno
prof. Grzegorz Leszczyński, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW
Monika Ostrowska, kierownik Biblioteki im. W. Chotomskiej w Płocku

Termin składania zgłoszeń – do końca kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

O Autorze

Podobne Posty