Na mocy porozumienia między Miastem Płock reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Płocka, a Powiatem Płock reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku, powierzono Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. W powiecie płockim funkcjonują 33 biblioteki samorządowe, w tym:

  • 3 Miejsko-Gminne Biblioteki Publiczne w: Drobinie, Gąbinie, Wyszogrodzie;
  • 12 gminnych bibliotek publicznych w: Bielsku, Bodzanowie, Brudzeniu, Bulkowie, Łącku, Małej Wsi, Nowym Duninowie, Radzanowie, Słubicach, Słupnie, Starej Białej, Staroźrebach;
  • 18 filii bibliotecznych

Biblioteki gminne i miejsko-gminne oraz ich filie gromadząc księgozbiory, uwzględniają wiek i skalę zainteresowań wszystkich miłośników literatury. Udostępniają mieszkańcom gmin zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Przede wszystkim coraz bardziej poszukiwaną literaturę popularnonaukową, beletrystykę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także lektury związane z programem nauczania dla wszystkich typów szkół. Udzielają informacji  o zbiorach oraz regionie.

Biblioteki prowadzą szeroką działalność kulturalną starając się zaspokoić potrzeby w zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych. Wspierają procesy zdobywania wiedzy oraz promują różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

O Autorze