KONTYNENTY

Pismo o podróżach, które pomaga zrozumieć świat, pokazuje w nowoczesny i atrakcyjny sposób jego złożoność, różnorodność i bogactwo. Opisuje miejsca egzotyczne i niedostępne, ale też bliskie, a nieznane lub zapomniane. Odwołuje się do najlepszych tradycji polskiej szkoły reportażu, tłumacząc procesy i zmiany cywilizacyjne z perspektywy pojedynczego człowieka. Publikuje reportaże, eseje, relacje i wspomnienia z podróży. Prezentuje także obszerne fragmenty dopiero przygotowywanych do druku książek o tematyce podróżniczej oraz zapowiada nowości wydawnicze.

Opis: www.empik.com

W bieżącym numerze >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 


ODKRYWCA

Miesięcznik o poszukiwaniach. Znajdziemy w nim artykuły i hipotezy dotyczące poszukiwania skarbów i odkrywania tajemnic. Skierowany do środowiska eksploratorów i miłośników tajemnic historii, tworzony przy ich współpracy. Znajdziemy w nim porcję sensacyjnych doniesień z frontu światowych poszukiwań militariów, skarbów, cennych przedmiotów, historycznych okazów i garść ciekawostek o tych wciąż nieodnalezionych.

Opis: www.empik.com

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki   


ZWIERCIADŁO

Luksusowy magazyn dla kobiet. Wspiera czytelniczki w ich rozwoju, zachęca do odnalezienia własnego miejsca, jest drogowskazem w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dla magazynu piszą m.in. Wojciech Eichelberger, Renata Arendt-Dziurdzikowska, Alina Gutek, Tomasz Jastrun, Katarzyna Miller, Stach Szabłowski.

Opis: www.harmoniatwojezdrowie.com

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


OCHRONA ZABYTKÓW

„Ochrona Zabytków” to specjalistyczne czasopismo ukazujące się nieprzerwanie, pod niezmienionym tytułem, od 1948 roku. Poświęcone zagadnieniom związanym z konserwacją i badaniami obiektów zabytkowych, jest spadkobiercą idei wydawanego w latach 1930-1931 przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego periodyku „Ochrona Zabytków Sztuki”. Od 2014 roku „Ochrona Zabytków” jest półrocznikiem. Obecny zakres tematyczny obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z dziedzin: konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia, prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem. Nakład: 500 egzemplarzy.

Opis: www.nid.pl

W bieżącym numerze >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


KONTEKSTY

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej. Nakład 1000 egz.

Opis: www.konteksty.pl

W bieżącym numerze >>


 

Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze