Książnica Płocka realizuje projekt „Biblioteka – dobry społeczny biznes” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Edukacja dorosłych. Po działaniach lokalnych (Dzień Literatury Szwedzkiej) i zagranicznych (kurs angielskiego w szkole językowej Anglolang w Scarborough w Anglii) nadszedł czas na najważniejszą część projektu – wizytę w Szwecji.

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Linköping w Szwecji wybrały się: Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy, Iwona Kosewska – koordynator projektu i pracownik działu metodycznego, Joanna Kościelska-Krawczyk ­– współautorka projektu i pracownik działu oświatowego, Renata Koziorowska-Paszkowska – kierownik działu komputerowego i Elżbieta Nowakowska – kierownik filii bibliotecznej numer 4.

W bibliotece szwedzkiej przyjęto nas niezwykle gościnnie. Zorganizowano dla nas praktykę typu job shadowing. To znaczy, że spędziłyśmy tam kilka dni, podglądając pracę szwedzkich bibliotekarzy. Zaproszono nas na cykl spotkań i seminariów o szerokiej tematyce. Odbyłyśmy spotkania z pracownikami działów marketingu i promocji, działu informatycznego, bibliotekarzami pracującymi z imigrantami, osobami niepełnosprawnymi i seniorami oraz dorosłymi uzupełniającymi edukację formalną. Zapoznałyśmy się oczywiście z pracą działu dla dzieci oraz działu przechowującego i udostępniającego bezcenne zabytki piśmiennictwa (ze średniowiecznymi rękopisami włącznie). Wyruszyłyśmy również poza siedzibę głównej biblioteki. Odwiedziliśmy Agorę – połączenie biblioteki i domu kultury usytuowanego w dzielnicy zamieszkałej dziś przede wszystkim przez imigrantów. Zostałyśmy również zaproszone do bibliotecznej filii umiejscowionej w położonej niedaleko miasta wsi. Poznałyśmy tam pracujących z pasją bibliotekarzy, którzy w malutkiej miejscowości tworzą centrum życia społecznego i kulturalnego. Dodatkowo, dzięki życzliwości naszej rodaczki Magdaleny Kołodzieczyk-Ӧström (która swoją pomocą służyła nam już wcześniej, na etapie przygotowywania projektu) zwiedziłyśmy bibliotekę uniwersytecką, przestronny, nowoczesny budynek bez książek… (a w każdym razie z książkami ukrytymi przed wzrokiem odwiedzających).

Pobyt w Szwecji był czasem wytężonej pracy. Przy okazji udało nam się jednak również zwiedzić Linköping, czyli miasto, którego biblioteka nas tak gościnnie przyjęła. W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się również na kilka godzin w Sztokholmie, gdzie starałyśmy się w skondensowanej formie zapoznać z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi szwedzkiej stolicy.

Poznałyśmy fantastycznych, pełnych pasji ludzi, którzy zaangażowali się w organizację naszego pobytu. Naprawdę zależało im, żebyśmy osiągnęły wszystkie cele naszego wyjazdu, żebyśmy zrozumiały ideę szwedzkiej biblioteki, żebyśmy poznały rozwiązania, które przenieść będziemy mogły na polski grunt.

Doświadczeń, wiedzy i refleksji mamy moc. Czas teraz uporządkować wszystko w rozentuzjazmowanych głowach, przemyśleć, podzielić się nabytą wiedzą z koleżankami i kolegami, przeanalizować pomysły, przystosować je do naszych realiów i wdrożyć w życie.

Joanna Kościelska-Krawczyk

O Autorze

Podobne Posty