ŻYCIE SZKOŁY

Czasopismo „Życie szkoły” to jedyny na rynku magazyn dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. „Życie szkoły” zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami w zgodzie z nową podstawą programową, a także scenariusze wspierających codzienną pracę nauczycieli w klasach I – III. Czasopismo podnosi i doskonali umiejętności zawodowe nauczycieli, poszerza wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć zintegrowanych. W publikowanych materiałach promowane są  nowoczesne metody nauczania i sposób, w jaki można wykorzystać je na ćwiczeniach. Można znaleźć pomysły na ciekawe zajęcia oraz scenariusze z gotowymi do wykorzystania na lekcjach kartami pracy. Wiele uwagi poświęcono sprawom wychowawczym, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i współpracy z rodzicami.

Opis: www.zycieszkoly.com.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 


POLONISTYKA

56 stron praktycznych artykułów i scenariuszy w 6 numerach czasopisma rocznie oraz dostęp do numerów archiwalnych. Wydania tematyczne dwumiesięcznika skierowane są do nauczycieli polonistów, którzy dążą do poszerzania zakresu kompetencji w obszarach: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej. 
Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej dzięki rekomendacji Rady Języka Polskiego, współpracy z programem Mistrz Mowy Polskiej i Fundacją im. Wisławy Szymborskiej oraz rozwoju kompetencji zawodowych pod okiem autorytetów w dziedzinie polonistyki prof. Jerzego Bralczyka, prof. Jana Miodka, prof. Halinę Zgółkową, prof. Tadeusza Zgółkę.

Opis: www.czasopismopolonistyka.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki   


DYREKTOR SZKOŁY

Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, wydawany od 1994 r. Kompendium wiedzy o zarządzaniu szkołą. Dociera do tysięcy szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych z całego kraju. Przedstawia wiedzę i praktyczne rozwiązania z wiarygodnych i najlepszych źródeł. Czasopismo inspiruje, jest miejscem wymiany poglądów, dyskusji oraz wyznacznikiem nowych trendów w edukacji. Do grona czytelników należą osoby, które łączy chęć stałego doskonalenia kompetencji w zakresie zarządzania, którzy chcą być na bieżąco ze zmianami prawnymi i najważniejszymi kwestiami związanymi z polityką edukacyjną oraz pragną korzystać z przykładów dobrej praktyki, narzędzi i materiałów pomocnych w realizacji zadań

Opis: www.proinfo.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


BIBLIOTEKA W SZKOLE

„Biblioteka w Szkole” to miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy ze szkół wszystkich typów. Od 1991 r. jest kompendium wiedzy większości bibliotekarzy w Polsce i jednym z najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli. Posiada duże uznanie w środowisku – w ankiecie czytelników z 2012 r. otrzymało notę 5,2/6.

Celem pisma jest sprawienie, by biblioteka była sercem szkoły. Pełna uczniów, przyjazna, wesoła i aktywna. Priorytetem jest promocja czytelnictwa w każdej formie i ostateczne zerwanie z często negatywnym wizerunkiem biblioteki.

Zawiera głównie materiały praktyczne – m.in. fachowe porady ekspertów, porady warsztatowe, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe i promocyjne. Ponadto opinie, felietony i informacje ze środowiska. W każdym numerze znajdują się porady z prawa oświatowego w praktycznej formie pytań i odpowiedzi.

Opis: www.ruch.com.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


REMEDIUM

„Remedium” to profesjonalny miesięcznik, w którym można znaleźć bieżące i aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki. „Remedium” w przystępny sposób prezentuje wiedzę z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym; szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania; badań dot. dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia psychicznego.

Opis: www.kolporter.com.pl


EDUKACJA OTWARTA

EDUKACJA OTWARTA to periodyk wydawany przez SWPW w Płocku od 2001 roku. Początkowo poświęcony był on zagadnieniom związanym ze szkolnictwem wyższym, a w szczególności niepaństwowym szkołom wyższym. Obecnie czasopismo zajmuje się szeroko pojętą problematyką edukacji na różnych etapach rozwoju i życia człowieka. Tematyka publikacji oscyluje wokół problemów związanych z kształtem współczesnej edukacji, najnowszych badań i innowacji edukacyjnych w Polsce i w innych krajach, różnych aktualności z życia oświatowego oraz prezentuje nowości i recenzje wydawnicze.

Opis: www.wlodkowic.pl


PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” są periodykiem (10 numerów w roku) wydawanym od roku 1961, dostępnym w prenumeracie. Kompleksowo przedstawiają aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji praktycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentują nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia.

Opis: www.aps.edu.pl


Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze