PRZEKRÓJ

„Przekrój” to najstarszy polski kulturalno-społeczny magazyn. Zaczął ukazywać się w 1945 roku i szybko stał się ważnym kulturotwórczym i opiniotwórczym tygodnikiem. Osiągał rekordowe nakłady, docierając do milionów odbiorców.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym “Przekroju” był Marian Eile – charyzmatyczny dziennikarz, malarz, scenograf, który pozyskał do współpracy wybitnych twórców. W “Przekroju” ukazywały się po raz pierwszy w Europie Wschodniej teksty literackie najważniejszych piór epoki.

W trudnych czasach “Przekrój” był “oknem na świat”. Redakcja prezentowała racjonalny i życzliwy stosunek do świata, popularyzowała kulturę i dobry gust, sztukę nowoczesną i zdrowy styl życia. W literaturze naukowej kulturotwórczą rolę gazety określa się jako “cywilizację Przekroju”.

Opis: www.ruch.com.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 


DIALOG

Miesięcznik „Dialog” poświęcony jest dramaturgii współczesnej – teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. Został założony w 1956 roku. Podstawowym zadaniem pisma była i jest publikacja tekstów dramatycznych. W każdym numerze miesięcznika od ponad sześćdziesięciu lat ukazuje się co najmniej jedna polska sztuka lub scenariusz. Drukuje także starannie wybrane tłumaczenia najciekawszych współczesnych sztuk obcojęzycznych. W sumie uzbierało się już prawie dwa tysiące dzieł dramatycznych, co jest, jak się zdaje, wynikiem bez precedensu w światowym piśmiennictwie teatralnym. Sztukom towarzyszą na łamach „Dialogu” eseje, rozmowy redakcyjne, felietony, szczegółowe prezentacje sylwetek dramatopisarzy a także informacje o życiu współczesnego teatru.

W swoich długich już dziejach pismo ewoluowało. Dziś „Dialog” jest magazynem przedstawiającym najróżniejszych autorów scenicznych, lojalnie ukazującym ich odmienności twórcze, ale też często traktującym w publikowanych tekstach dramat jako pretekst do rozmaitych wycieczek intelektualnych – historycznych, antropologicznych, estetycznych, filozoficznych, publicystycznych.

Opis: www.dialog-pismo.pl

W bieżącym numerze >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki   


ODRA

„Odra” to pismo wydawane przez Instytut Książki i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Ukazuje się od 1961 roku. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem „białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K. Moczarskiego, H. Krall), tocząc często boje z cenzurą; obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii i kultury. „Odra” jest cenionym forum debat dotyczących aktualnych problemów polskich i międzynarodowych; w dyskusjach i polemikach tych prezentują swe poglądy najwybitniejsi essay writers online polscy i zagraniczni badacze, pisarze, artyści. Obecnie pismo kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii i polityki  (zamieszczając oryginalne teksty i rozmowy z prominentami polskiej współczesności, w ostatnich latach m.in. z Z. Baumanem, K. Modzelewskim, A. Wajdą, J. Piniorem, A. Hallem, J.Woleńskim, K. Orłosiem, E. Łętowską, Balcerowiczem, a także z badaczami i pisarzami zagranicznymi). W stałym cyklu wprowadza w arkana światowej myśli filozoficznej, nowej sztuki, filmu. Odra” prezentuje, omawia i ocenia w działach krytycznych najnowszą literacką twórczość krajową i zagraniczną oraz promuje utwory młodych pisarzy i artystów. Do każdego numeru dołączony jest „8 Arkusz” poświęcony tendencjom w nowej literaturze i prezentacji essay writers najnowszej twórczości, redagowany przez młodych współpracowników pisma. Comiesięcznie nadsyłającym swe utwory debiutantom rad udziela tu Karol Maliszewski w swoich „Pocztówkach literackich”. „Odra” posiada dział informacji kulturalnej, dostarczający wiedzy i komentarzy o wydarzeniach artystycznych, festiwalach, konkursach literackich itp. w różnych ośrodkach kraju i za granicą.

Opis: www.odra.net.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


TWÓRCZOŚĆ

Najstarsze polskie pismo literackie, wydawane nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Pismo utrzymuje swój warsztatowy profil, będąc miejscem prezentacji i publicznej oceny aktualnie powstających prac literackich (nim te ukażą się w formie książkowej). Specjalnością TWÓRCZOŚCI jest prezentacja najnowszej prozy polskiej, w równiej mierze pisarzy o dużym dorobku, jak i debiutantów. Połowę objętości każdego zeszytu wypełnia test prozatorski, niekiedy jest to powieść drukowana w całości lub odcinkach. Prezentację tę uzupełniają dwa lub trzy zestawy wierszy oraz – w tej samej liczbie – szkice o literaturze. Stałym elementem każdego numeru są działy recenzenckie (Książka miesiąca i Wśród książek) zawierające omówienia książek poetyckich, prozatorskich i literaturoznawczych. Ponadto TWÓRCZOŚĆ zamieszcza sporo not i przyczynków w działach Na widnokręgu, Przegląd zagraniczny, Noty, w tym kilka rubryk autorskich (m.in. Małgorzaty Baranowskiej, Mariana Grześczaka i Leszka Bugajskiego). Przez wiele lat każdy numer zamykały kolumny prowadzone przez Henryka Berezę.

Opis: www.katalog.czasopism.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


TEATR

Najstarsze polskie pismo teatralne poświęcone teatrowi współczesnemu. Jak przystało na tytuł z ponad półwieczną historią, TEATR otwarcie głosi pochwałę tradycji, rozumianej jako poszanowanie literackich i intelektualnych wartości teatru. Swoją uwagę pismo skupia głównie na produkcjach polskich scen instytucjonalnych, z rzadka tylko zapuszczając się w rejony teatru alternatywnego. Ambicją TEATRU jest tworzenie możliwie pełnego obrazu współczesnej polskiej sceny repertuarowej, stąd każdy numer przynosi przede wszystkim dużą ilość recenzji i relacji z festiwali. TEATR wyspecjalizował się zwłaszcza w zwięzłej, otwarcie wartościującej i osobistej formie wypowiedzi krytycznej. Szczególnym zainteresowaniem recenzenci pisma obdarzają sceny stołeczne, jednak rzetelnie prowadzona Kronika odnotowuje wszystkie istotne wydarzenia teatralne. Do komentowania tematów kontrowersyjnych redakcja pisma zaprasza także osobistości świata nauki i teatru. W stałym dziale Czytelnia można znaleźć recenzje książek o teatrze, a bogate archiwum redakcji umożliwia pismu publikowanie unikalnych zdjęć.

Opis:  www.katalog.czasopism.pl


LITERATURA NA ŚWIECIE

Miesięcznik powstał w roku 1971. Prezentuje najcelniejsze rzeczy z literatur światowych – od klasyki po awangardę. Obok przekładów zamieszcza krytyczne rozprawy, dyskusje, autokomentarze i omówienia twórczości translatorskiej. Proponuje też przekładowe ponowienia kanonu (Proust, Kafka, Flaubert). Pierwszym redaktorem naczelnym był Wacław Kubacki. Wraz ze zmianą formatu z dużego na “kieszonkowy” ukształtował się bardziej wyrazisty charakter pisma. Zamiast almanachu prezentującego rozmaite tendencje współczesnej literatury światowej zaczęły ukazywać się monograficzne numery poświęcone jednemu pisarzowi (Joyce, Nabokov, Beckett, Cortazar, Brodski, Barth, Kafka, Borges, Céline, Plath, Blixen, Henry Miller, Kundera, Havel) bądź prezentacji jakiegoś kręgu kulturowego (Latynosi, Québec, Nowojorczycy, Maghreb, Sycylia) lub zjawiska (numer erotyczny, pijacki, o śmierci, Talmud, herezje, esej francuski, sztuczna inteligencja). W piśmie publikowano teksty poświęcone krytyce przekładu, a także szkice z dziedziny literaturoznawstwa i komparatystyki. Od roku 1972 jury pod kierownictwem Jerzego Lisowskiego przyznawało coroczne nagrody za przekłady w dziedzinie poezji i prozy. Ówczesna “Literatura na Świecie” rozchodziła się w nakładzie 30-35 tysięcy egzemplarzy.

Opis: www.instytutksiazki.pl

W bieżącym numerze >>


Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze