Smaki Chopina …

O tym, że zaprzyjaźnione i współpracujące z Książnicą Płocką Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek realizuje niekonwencjonalny projekt Babciu, wnusiu! RAZEM rozsmakujmy się w Chopinie… info...

O Komedzie, jazzie, pisaniu, modzie …

Magdalena Grzebałkowska, reporterka, laureatka NIKE Czytelników za książkę 1945. Wojna i pokój, była gościem spotkania z cyklu Książka na Festiwalu, zorganizowanego przez Książnicę Płocką i Muzeum Żydów Ma...

Młody czytelnik kontra książki

Bibliotekarki i bibliotekarze z Płocka i powiatu płockiego uczestniczyli w zorganizowanym przez Książnicę Płocką seminarium „Książki XXI wieku wobec dylematów i potrzeb młodych czytelników". Wykład wygłosił pro...

Konkurs literacki
NIEPODLEGŁOŚĆ? Tak ją rozumiem!

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich do udziału w konkursie literacki...

Piknik „Wiedza i wyobraźnia” w Ogrodzie Książnicy

Albert Einstein powiedział: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. Staraliśmy się więc połączyć wiedzę z wyobraźnią podczas pikniku naukowego, ...

LITERACKA SCENA MŁODYCH
Przegląd miniatur teatralnych

LITERACKA SCENA MŁODYCH - przegląd miniatur teatralnych, konkurs dla miłośników literatury i sztuki scenicznej w wieku 12-16 lat. Zgłoszenia do 15 września. Konkurs realizowany przez Książnicę Płocką B...