William SHAKESPEARE – 455. rocznica urodzin

R O C Z N I C E  2019  KWIECIEŃ 1 kwietnia 1929 - ur. Milan KUNDERA, czeski i francuski pisarz, autor powieści Nieznośna lekkość bytu   2 kwietnia - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄ...