Książnica Płocka we wszystkich swoich placówkach oferuje czytelnikom zbiory liczące na dzień 31 grudnia 2016 – 455 137 jednostek. Gromadzony i udostępniany przez Książnicę księgozbiór /423 538 wol./ ma charakter uniwersalny i obejmuje:

  • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży – 69 859 wol.
  • literaturę dla dorosłych – 180 588 wol.
  • literaturę naukową i popularnonaukową – 173 091 wol.

Księgozbiór Książnicy Płockiej można przeszukiwać w Katalogu KP . Książnica Płocka prenumeruje czasopisma (wykaz prenumerowanych czasopism), które można przeglądać, podobnie jak prasę archiwalną (6 759 czasopism oprawnych) w Czytelni głównej. Dodatkowo Książnica oferuje czasopisma w wersji cyfrowej z serwisu Inforlex.pl z zakresu księgowości, rachunkowości, zarządzania. Czasopisma wyszukujemy w Katalogu KP, najłatwiej korzystając z indeksu: tytuły czasopism. Książnica gromadzi zbiory specjalne, w tym m.in.:

  • nagrania muzyczne na płytach analogowych, CD i DVD (11 826)
  • audiobooki (3 355 tytułów)
  • filmy (DVD – 3 018)
  • dokumenty życia społecznego dotyczące Płocka i regionu (14 993)

Zbiory specjalne (oprócz DŻS) można wyszukiwać w Katalogu KP.