Książnica Płocka we wszystkich swoich placówkach oferuje czytelnikom zbiory liczące na dzień 31 grudnia 2017 – 455 548 jednostek. Gromadzony i udostępniany przez Książnicę księgozbiór /430 771 wol./ ma charakter uniwersalny i obejmuje:

  • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży – 70 089 wol.
  • literaturę dla dorosłych – 181 671 wol.
  • literaturę naukową i popularnonaukową – 179 011 wol.

Księgozbiór można przeszukiwać w Katalogu KP . Książnica Płocka prenumeruje czasopisma (wykaz prenumerowanych czasopism), które można przeglądać, podobnie jak prasę archiwalną (6 991 czasopism oprawnych) w Czytelni głównej. Czasopisma wyszukujemy w Katalogu KP, najłatwiej korzystając z indeksu: tytuły czasopism. Książnica gromadzi zbiory specjalne, w tym m.in.:

  • nagrania muzyczne na płytach analogowych, CD i DVD (14 855)
  • audiobooki (3 679 tytułów)
  • filmy (DVD – 3 149)
  • dokumenty życia społecznego dotyczące Płocka i regionu (15 494)

Zbiory specjalne (oprócz DŻS) można wyszukiwać w Katalogu KP.