31 maja

 

1989 / 31 LAT TEMU

W Warszawie powołano Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, prezesem został Jan Józef Szczepański, a legitymację nr 1 otrzymał Czesław Miłosz. Od czerwca 2017 r. prezesem jest Anna Nasiłowska – profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN, poetka i eseistka. Stowarzyszenie skupia prozaików, poetów, dramatopisarzy, krytyków literackich i tłumaczy, zamieszkałych w kraju jak i za granicą.  

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Domu Literatury, przy Krakowskim Przedmieściu, w Warszawie.

1957 / 63 LATA TEMU

W Skarżysku Kamiennej zmarł Leopold Staff, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, także dramatopisarz, tłumacz. Debiutował tomikiem “Sny o potędze” w 1901 roku.

Leopold Staff żył i tworzył w trzech epokach: Młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennym i latach po wojnie. Każda z nich wpłynęła na jego twórczość, lecz żadna nie zdołała zmienić jego stylu i tak cenionej przez odbiorców klasycznej prostoty. 

1968 / 52 LATA TEMU

Pisarz, publicysta Stefan Kisielewski rozpoczął pisanie “Dzienników”, niedługo po tym, jak w trakcie wydarzeń marcowych na warszawskiej Starówce pobili go tzw. nieznani sprawcy, a na jego utwory nałożono zakaz publikacji. Pisał je ręcznie, w brulionach (w sumie 16 zeszytów). Ostatnie regularne wpisy dotyczą roku 1980. 

“Dzienniki” opisują życie prywatne S.Kisielewskiego, środowisko oraz ustrój komunistyczny z okresu, w którym były pisane.

 

 

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.