Uwaga! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Agnieszka Frączek FOREVER

Data publikacji: 25/04/2023

 

Takich spotkań chcemy więcej. Agnieszka Frączek – autorka książek dla dzieci opowiadała swoich próbach pisarskich. Odpowiadała na najbardziej dociekliwe pytania drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku. O tym jakie znaczenie ma rozwijanie wyobraźni i czytanie wierszy Tuwima, o warsztacie pisarza, o książkach, które musiała poprawić, by zostały wydane.

Na co dzień, jako językoznawca i leksykograf, popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Także i dziś gorąco zachęcała uczestników spotkania do przestrzegania poprawności językowej w mówieniu i pisaniu np. przy odmianie nazwisk. Albowiem poprawne używanie języka, to okazywanie szacunku rozmówcom, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do wypożyczeń w Filii nr 13. Czytając wiersze Agnieszki Frączek możecie poćwiczyć wymowę, nauczyć się, jak poprawnie mówić po polsku.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content