Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Aktualności

Data publikacji: 19/02/2020

Płock pro musica

Do 3 kwietnia br. w gmachu głównym Książnicy Płockiej czynna jest wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 120-lecia Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana - PŁOCK PRO MUSICA. Na wystawie prezentowane...
Data publikacji: 19/02/2020

NIENASYCONE, czyli niezwykłe kobiety i ich kulturalne upodobania!

3 marca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie w cyklu Kuchnia Literacka Książnicy Płockiej - „NIENASYCONE, czyli niezwykłe kobiety i ich kulturalne upodobania!”. Teksty literackie zaprezentuje Teatr „Remedium” Stowarzyszenia Uniwersytet...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2016

„KULTUROPOZYTYWNI czyli Kapitał Senior II” – projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 5400 zł), realizowany od marca do listopada. Dotarliśmy z działaniami do...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2017

„ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP. Książnica Płocka już od lat współpracuje w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2018

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ: „Kulturalny kalejdoskop” dofinansowany ze środków MKiDN (dotacja 7350 zł) Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana głównie do dzieci, młodzieży i seniorów z Płocka i powiatu a także wykraczająca poza...

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content