Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Aktywna droga do sukcesu

Data publikacji: 17/05/2023

 

Ośrodek Szkoleniowy MAXIMUS Tomasz Brzeski wraz z partnerem projektu Fundacją „STOP WYKLUCZENIU” informuje, że realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt „Aktywna droga do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego.

            Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.oskmaximus.pl oraz pod nr tel. +48 575868701 (osoba do kontaktu Pani Małgorzata Łucka).

Szczegóły

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content