Uwaga Czytelnicy! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów

Aleksander Wernik, bohater najnowszego wydawnictwa Książnicy

Data publikacji: 19/11/2019

Przedwojenny wiceprezydent Płocka Aleksander Wernik bohaterem książki z cyklu „NIEZAPOMNIANI. Płocczanie z urodzenia i wyboru”

W czwartek 14 listopada Książnica zaprosiła płocczan na promocję nowego wydawnictwa – książki znanego płockiego historyka Grzegorza Gołębiewskiego „Aleksander Wernik”. Podtytuł książki „Legionista, urzędnik, wiceprezydent Płocka” mówi wiele o jej bohaterze.

Aleksander Wernik urodził się w Bielsku, ale całe życie związany był z Płockiem. Absolwent Jagiellonki, tylko kilka lat starszy od Władysława Broniewskiego, wyjechał z Płocka, aby studiować na Politechnice Lwowskiej. Studiów nigdy nie ukończył, wybrał Legiony. Udział Aleksandra Wernika w legionowych walkach jest dobrze udokumentowany, a dodatkowo on sam opublikował w latach 30. w płockiej prasie wspomnienia ze służby u Marszałka Piłsudskiego, wspominając również spotkania z Wodzem. Wspomnienia te znalazły się w książce i stanowią doskonałe dopełnienie opowieści dr Gołębiewskiego.

Po wojnie Aleksander Wernik został urzędnikiem, traktując swoją pracę jako ciąg dalszy służby ojczyźnie, tym razem cywilnej. Po walce, brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, powrócił do Płocka, by pracować w starostwie, a potem zostać wybranym na stanowisko wiceprezydenta miasta. Były to czasy prezydentury Stanisława Wasiaka, który sprawował urząd od 1934 roku aż do wybuchu drugiej wojny światowej. W tym samym czasie Wernik prowadził bardzo ożywioną działalność społeczną, angażując się w pracę wielu organizacji, przede wszystkim Związku Legionistów Polskich. Podczas wojny udało się Aleksandrowi Wernikowi uniknąć tragicznego losu wielu wybitnych płocczan, w tym jego bezpośredniego zwierzchnika, i po aresztowaniu przez gestapo, został uwolniony i wojnę spędził w Warszawie. Po wojnie powrócił do Płocka i do pracy urzędniczej. Fakt, że jako przedwojenny, sanacyjny urzędnik, znalazł ponownie zatrudnienie w starostwie, dowodzi, że musiał być postrzegany jako doskonały fachowiec.

Książka Grzegorza Gołębiewskiego przedstawia wszystkie etapy życia Aleksandra Wernika, ale szczególny nacisk kładzie autor na działalność Wernika jako wiceprezydenta miasta i jako działacza Związku Legionistów Polskich. Słowa uznania należą się z pewnością dr. Gołębiewskiemu za ogrom pracy, jaką wykonał, aby dotrzeć do źródeł i materiałów archiwalnych dotyczących Wernika. Atutem książki są bogato cytowane oryginalne dokumenty z czasów pracy Aleksandra Wernika w płockim magistracie. Wyłania się z nich obraz miasta lat międzywojennych, problemy i troski zwykłych mieszkańców, którzy w tych trudnych latach zwracali się do urzędu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu rozmaitych spraw.

Na spotkanie z okazji promocji wydawnictwa przybyli płocczanie zainteresowani historią miasta. Wśród gości byli również goście specjalni, czyli członkowie rodziny Aleksandra Wernika, którzy ze wzruszeniem przysłuchiwali się opowieści Grzegorza Gołębiewskiego i dziękowali za przypomnienie sylwetki ich przodka, tak zasłużonego dla Płocka. I po to właśnie ten cykl… NIEZAPOMNIANI.

Joanna Kościelska-Krawczyk

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content