Uwaga Czytelnicy! Placówki Książnicy Płockiej otwarte od 30 listopada 2020 r.

„Aż miło na duszy, gdy świeży chleb puszy”

Data publikacji: 06/11/2020

 

Aplikacja ŻYWA TRADYCJA to projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek realizowany w partnerstwie z Książnicą Płocką.

W środę 4 listopada byliśmy gośćmi Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „Ziarno” w Grzybowie. Wzięliśmy udział w warsztatach pieczenia chleba, obejrzeliśmy piekarnię i serowarnię. Zwiedziliśmy ekologiczne gospodarstwo i ziołowy ogród.

Integralną częścią spotkania była nowa odsłona Kuchni Literackiej Książnicy Płockiej. W programie „Aż miło na duszy, gdy świeży chleb puszy” wystąpiły aktorki Teatru „Remedium” SUTW.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Joanna Kościelska-Krawczyk

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.