Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Gmina Stara Biała

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STAREJ BIAŁEJ

Adres:

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

tel.: 24 364 45 62

e-mail: biblioteka@starabiala.pl

www.biblioteka.starabiala.pl

Kierownik: Hanna Smardzewska

Godziny otwarcia:

poniedziałek, piątek 9.00 – 17.00
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00

Katalog online >>

Filia w Proboszczewicach

ul. Floriańska 20, 09-412 Proboszczewice

tel.: 24 367 29 04

e-mail: biblioteka-proboszczewice@starabiala.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 16.00
wtorek, czwartek 9.00 – 17.00

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content