Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Comber, koza, siuda baba, czyli II WyGRAna sobota

Data publikacji: 08/07/2024
 
Cóż to była za WyGRAna sobota!
Ponad 30 stopni w cieniu, muzyka dobiegająca z nadwiślańskiej plaży i główny bohater gry druh Wacław Milke.

Druh Wacław Milke jest Patronem Roku 2024 w Płocku. Tytuł naszej gry, „Skradając się z przytupem”, odnosi się zarówno do działalności harcerskiej, jak i do jego dzieła życia – Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

W sobotę ruszyliśmy zatem śladami druha. Nie egzaminowaliśmy nikogo z jego biografii, skupiliśmy się na tym, czym się zajmował: było harcerstwo, folklor i quiz z wiedzy o Płocku. Uczestnicy musieli zmierzyć się z naprawdę trudnymi zadaniami (odczytanie zaszyfrowanej wiadomości wcale nie było tym najtrudniejszym). Trzeba było wykazać się znajomością obrzędów ludowych i polskiego folkloru. To dopiero było wyzwanie!
Zabawy przy tym i zadziwień było sporo, bo co ma siuda baba do Poniedziałku Wielkanocnego, a koza do ostatków?
Nasi gracze po raz kolejny okazali się mistrzami zagadek. Dziękujemy za grę i zapraszamy na kolejną. Będzie filmowo, ale o tym na razie sza.🤫

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content