Dzień Książki i Praw Autorskich

Data publikacji: 06/05/2021

 

Prawdopodobnie 23 kwietnia 1564 r. w Stratford-upon-Avon przyszedł na świat William Shakespeare, jeden z najwybitniejszych pisarzy świata i jak pisał w Pamiętniku Henryk Sienkiewicz „po Bogu najpotężniejszy twórca dusz”. Pisarz zmarł 23 kwietnia w 1616 r. i właśnie ta data została wybrana, jako symboliczna dla literatury światowej. Dzień śmierci Shakespeare’a, ale także Miguela de Cervantesa i Inca Garcilaso de la Vega został ustanowiony Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.
Obchodzimy to święto od 1995 r.
Autor Romea i Julii, Makbeta, Snu nocy letniej, jest najczęściej cytowanym pisarzem świata. Któż z nas, choć raz w życiu nie posłużył się wersami z Hamleta: Być albo nie być, Reszta jest milczeniem czy wreszcie Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, a to tylko jedno dzieło autora. Napisał ich 37, drukiem ukazały się dopiero po jego śmierci. Nie zachował się też żaden rękopis, co sprawia, że niektórzy badacze poddają w wątpliwość ich autorstwo. Niektórzy też sądzą, że pod pseudonimem Shakespeare tworzył ktoś, kto nie chciał być rozpoznanym. Prawdy być może nie poznamy nigdy, ale pewnym jest, że Shakespeare – kimkolwiek by nie był – chętnie korzystał w swojej twórczości z dorobku poprzedników, wielkich umysłów starożytności i średniowiecza, sam również wywarł ogromny wpływ na literaturę światową, wytyczając kierunki rozwoju dramatu nowożytnego. Od kilkuset lat powstają adaptacje jego twórczości oraz dzieła nią inspirowane, balety, opery, filmy, komiksy, powieści, a nawet gry i programy komputerowe. Shakespeare to marka.
W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich zapraszamy państwa do bibliotek. Katalońskim zwyczajem (skąd wywodzi się to święto) mężczyźni obdarowywali kobiety czerwonymi różami, a kobiety odwzajemniały się mężczyznom, podarowując książki. My proponujemy nowy, płocki zwyczaj zamiast podarowania książki wypożyczenie jej z biblioteki. A róże? Róże najpiękniej wyglądają w ogrodach. Panie i Panowie, zapraszamy do Książnicy Płockiej!
 
 
Zagadka literacka:
 
 
 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content