eMka kontakt

Dział zbiorów audiowizualnych ‘eMka”

ul. Tadeusza Kościuszki 3b

09- 402 Płock

e-mail: dzs@ksiaznicaplocka.pl

tel.: 24 262 00 87

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content