FERIE 2021 – Królewska zagadka

Data publikacji: 05/01/2021

Ustaw postaci 5 królów związanych z Płockiem i Mazowszem chronologicznie wg kolejności ich narodzin wiedząc też, że w środku szeregu stoi Bolesław III Krzywousty. Bolesław IV Kędzierzawy ma sąsiadów z obu stron. Bolesław II Śmiały stoi dwa miejsca dalej od Bolesława III Krzywoustego i ma sąsiada tylko ze swojej lewej strony. Władysław I Herman ma Bolesława II Śmiałego po swojej prawej stronie. Kazimierz II Sprawiedliwy nie ma sąsiada po swojej lewej stronie.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content