Gen własnego głosu

Data publikacji: 26/11/2021

 

Gościem kolejnego spotkania w książnicowym cyklu „Płockim piórem” była urodzona w naszym mieście i debiutująca tu ponad dwie dekady temu Barbara Klicka.

Rozmowa – naturalną koleją rzeczy – rozpoczęła się od wspomnień: o pierwszych literackich krokach w Domu Kultury w Płocku (czyli obecnym POKiS-ie), o tym, po czyich śladach były to kroki (czyli o poetyckich inspiracjach i pierwszym autorytecie – Marku Grali), a także o ścieżkach, które zostały w ten sposób wydeptane (wiodących nie tylko ku literackiej sławie i chwale, wywiadom, autografom, ale przede wszystkiemu ku własnemu, oryginalnemu głosowi poetyckiemu). Krótko mówiąc, dowiedzieliśmy się, jak to się stało, że właśnie ta – spośród wielu przesiadujących w Pubie Grodzkim – płocka licealistka przyjeżdża oto do rodzinnego miasta jako laureatka najbardziej prestiżowych literackich nagród.

Potem Klicka czytała wiersze ze swojego nowego tomu allel (tytułowe słowo to nazwa genu, który odpowiada za naszą odrębność, indywidualność, więc obie części spotkania ładnie się spięły), zaś rozmowa o samej twórczości – nie tylko poetyckiej, wszak autorka bywa także prozaiczką, dramatopisarką, felietonistą, redaktorką –  swobodnie krążyła pomiędzy aspektami „technicznymi” (m.in. wątek o lirycznej podmiotce i zmiennym szczęściu feminatywów w polszczyźnie) a kwestiami „ideowymi” (m.in. wątek o poezji, która pozwala słowom zbrukanym w codziennej komunikacji i przekazie medialnym odzyskać należną im cześć i honor).

Tym razem gospodarzem spotkania „Płockim piórem” była Mediateka, a przeniesienie cyklu w odmieniony anturaż świetnie zakorespondowało z wierszami Barbary Klickiej, zachęcającymi, by – jak chce Adam Asnyk – „z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe.”

Maciej Woźniak

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content