Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Gmina Słubice – warto zobaczyć

Atrakcją turystyczną gminy Słubice są ślady osadnictwa olenderskiego.

14 października 2014 r. w Wiączeminie Polskim otwarto Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego poświęcony kulturze przybyłych z Fryzji, Flandrii i Niemiec Olendrów. Skansen jest oddziałem Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Obecnie na terenie Skansenu można zobaczyć wyremontowany dawny kościół ewangelicko–augsburski, pobliski odnowiony cmentarz, a także zabudowania gospodarskie wraz z wyposażeniem. Wyremontowany został także istniejący budynek szkoły. Wszystkie pamiątki po Olendrach zostały pozyskane od mieszkańców dawnych olenderskich osad.

Wiączemin Polski 25, 09-533

tel.: 532 743 020

www.muzeumplock.eu/oddzialy/skansen-osadnictwa-nadwislanskiego/

 

________________________________________________________________________________________________________

Ekologiczne gospodarstwo i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne w Grzybowie

 

Grzybów 1/2, 09-533 Grzybów

tel.: 24 277 89 63

www.ziarno.grzybow.pl

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content