Uwaga! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Harcerze: Jan Gołkowski, Stefan Górzyński, Wiktor Łebkowski, Bohdan Maciejowski, Stanisław Wojciechowski, Jerzy Zapaśnik

Data publikacji: 14/06/2021

 

Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej Krzyżem Walecznych odznaczonych zostało 13 harcerzy nie tylko obrońców Płocka, ale także służących w wojsku i walczących na innych odcinkach frontu. O tych najbardziej znanych pisaliśmy, w dzisiejszym poście wymieniamy ku pamięci nazwiska innych bohaterskich młodych ludzi.

Jan Gołkowski – lat 18

Stefan Górzyński (1901-1979) – lat 18, leśnik, absolwent II Gimnazjum Państwowego (późniejszej Małachowianki) z 1922 r. , podczas II wojny światowej był żołnierzem AK i więźniem obozów koncentracyjnych. Po 1945 r. pracował w resorcie leśnictwa.

Wiktor Łebkowski – lat 21,

Bohdan Maciejowski – lat 19, członek komendy chorągwi,

Stanisław Wojciechowski – lat 20,

Jerzy Zapaśnik (1902 – ?) – lat 18, pierwsze z ośmiorga dzieci Florentyna i Marii Zapaśników,  członek komendy chorągwi. Pułkownik Florentyn Zapaśnik jako przedstawiciel wojska wchodził w skład Okręgu Płockiego ZHP.

„Poczucie hołdu i czci dla poległych (…) domaga się od nas pełnego uświadomienia sobie tego, co zdziałały wola i czyn umarłych, a także przekazanie ich ofiarnej siejby przyszłym pokoleniom.”

 

Źródła: Benedykt Sandomierski, Michał Kacprzak, Dzieje harcerstwa płockiego 1912-2012, Płock 2013

Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002, str. 193

Władysław Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921, Warszawa 1930

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content