Uwaga Czytelnicy! Zmiana godzin pracy Filii nr 9 /ul. Orzechowa/ w marcu: poniedziałek, środa - 10.00 - 15.00 ; wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 18.00

JAN MARCINIAK wspomnienie

Data publikacji: 22/01/2024

 

Pożegnaliśmy Jana Marciniaka, człowieka, który pozostanie w życzliwej pamięci najbliższych, w pamięci ludzi, z którymi połączyły go losy zawodowe, człowieka, którego niezapomniane ślady na zawsze już będą znaczyły karty kronik Książnicy Płockiej. Przepracował w bibliotekarstwie ponad 40 lat. Zaczął swą pracę jako kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kutnie. A 24 czerwca 1975 r. decyzją Wojewody Płockiego został powołany na stanowisko Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej w Płocku z siedzibą w Kutnie.

Zmieniały się nazwy i struktury organizacyjne płockiej biblioteki, zmieniała się rzeczywistość, ale niezmienny pozostał Jan Marciniak jako wzór przełożonego i przykład oddania pracy. Wciąż ukierunkowany na rozwój biblioteki i jej pracowników. Szarmancki wobec pań pracujących w bibliotece, co tak często pojawia się we wspomnieniach.

W latach, kiedy zarządzał biblioteką powstało: 6 filii bibliotecznych, Dział Zbiorów Specjalnych (1980) z myślą m.in. o osobach z dysfunkcją wzroku, Oddział dla dzieci, a także zakupiono pierwszy komputer do biblioteki.

Zawsze podkreślał, że za dzieło swego bibliotekarskiego życia uznaje uwieńczone sukcesem długie starania o pozyskanie własnej siedziby przez bibliotekę. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji 13 stycznia 1990 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby WBP przy ul. Kościuszki 6. Niedługo później w grudniu 1991 roku Jan Marciniak przeszedł na emeryturę.

Marzeniem z przedwojennych początków biblioteki było, aby rozrastała się ona w potężne drzewo, którego życiodajne soki będą latami zasilały umysły płocczan.  Jan Marciniak był skrzętnym ogrodnikiem, który to drzewo pielęgnował, z miłością dbał o nie, wpisując się w tradycję swych poprzedników i wytyczając ścieżki następcom.

Panie Dyrektorze, nie zaniechamy tego dzieła, będziemy dbać o bibliotekę, w którą włożył Pan tyle serca. 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content