Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Karol Mierzejewski

Data publikacji: 20/05/2021

 

Karol Mierzejewski (1879-1942), nauczyciel, działacz społeczny, kawaler Krzyża Walecznych, dwukrotny poseł na Sejm RP, narodowy demokrata. Urodził się w Radziwiu, w rodzinie chłopskiej jako najstarszy syn Szczepana i Marianny z Dorobków. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim matematykę, fizykę i kosmografię. W czasie całej szkolnej drogi brał udział w działalności konspiracyjnej. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w prywatnym gimnazjum w Łowiczu. W 1909 r. został nauczycielem matematyki i inspektorem w Gimnazjum Polskim Polskiej Macierzy Szkolnej (późniejsza Jagiellonka) w Płocku. Już w pierwszym roku działalności wraz z dyrektorem Dąbrowskim przyczynił się do podniesienia dyscypliny i porządku w szkole. Obdarzony dużymi zdolnościami, młody, energiczny, znający doskonale miejscowe stosunki jako mieszkaniec Radziwia, osiągnął znaczne efekty w zwalczaniu nałogów i przejawów demoralizacji wśród młodzieży. Szczególnie zwalczał modną wówczas grę w bilard, bardzo odciągającą uczniów od nauki.

W listopadzie 1918 roku brał czynny udział w Sekcji Bezpieczeństwa w Płocku, a w 1920 roku podczas bohaterskiej obrony naszego grodu był aktywnym działaczem Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. Uczestniczył w specjalnej komisji powołanej w celu dokładniejszego oszacowania i określenia liczby gwałtów bolszewickich na ludności cywilnej. Stawiennictwo przed komisją było obowiązkowe. „Po odejściu bolszewików Płock przedstawia rozpaczliwy widok”, pisał korespondent dziennika „Naród”. Zaiste, komisja miała dużo pracy! Mierzejewski za obronę Płocka został odznaczony Krzyżem Walecznych osobiście przez marszałka Piłsudskiego 10 kwietnia 1921 r. Jako poseł  ziemi płockiej m. in. był członkiem komisji aprowizacyjnej i oświatowej. Po wygaśnięciu mandatu zaczął się zajmować prowadzeniem własnego gospodarstwa w Żernikach k. Płocka.

W 1939 r. został aresztowany i, staraniem rodziny, zwolniony. Zamieszkał w Cekanowie pod Płockiem. Zmarł w 1942 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Radziwiu.

 

Źródła: Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018

Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002

http://www.tmr.plo.pl/tmr_pliki/postacie/mierzej.html

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content