Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Klemens Jędrzejewski

Data publikacji: 27/05/2021

 

Klemens Jędrzejewski (1891-1981), harcerz, publicysta, nauczyciel, kawaler Krzyża Walecznych., komendant chorągwi ZHP w Płocku. W Płocku spędził tylko 10 lat ze swego długiego życia, ale został zapamiętany m. in. jako  dziennikarz „Kurjera Płockiego”, rajca miejski i darczyńca Muzeum Mazowieckiego w Płocku, któremu przekazał 19 cennych eksponatów.

Klemens Jędrzejewski, syn Władysława i Marii z Kamieńskich, urodził się w Tallinie. Tutaj spędził dzieciństwo. Od początku był humanistą, na UJ studiował filozofię, pedagogikę i polonistykę. Do Płocka przyjechał w końcu 1918 roku i tu ściągnął najbliższych. Jest nauczycielem polskiego w Jagiellonce, działa w harcerstwie. Młodzież go, wg relacji Franciszka Dorobka,  uwielbia. Bierze udział w obronie Płocka. W lipcu 1920 roku odbyło się Walne Zebranie Związku Obrony Ojczyzny i Pogotowia Wojennego. Przyjęto odezwę wzywającą do porzucenia partyjnych swarów, rozrzutnych  balów i zwarcia zgodnych i karnych szeregów. Jędrzejewski stanął na czele wydziału propagandy, przy pomocy posła Karola Mierzejewskiego otwierał biura werbunkowe w obu płockich gimnazjach męskich. Komendant zapisał się w kronikach niecodziennym przemówieniem przy mogile Stefana Zawidzkiego podczas symbolicznej dekoracji grobu Krzyżem Walecznych w 1921 r., pisze Grzegorz Gołębiewski. Retorycznie zapytał wobec wszystkich obecnych dostojników: „Czy słuszną jest rzeczą, aby umierali ci młodzi, prawie dzieci, w walce z wrogiem?”. Wybuch II wojny św. zastał go na huculszczyźnie, przez m.in. Rumunię i Indie trafił do Kanady, później do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął pracę pedagogiczną zakończoną tytułem profesorskim w szkolnictwie wyższym USA. Zmarł w Long Branch, New Jersey. Zawsze określał swoje związki z Płockiem jako silne i nieprzerwane:

Kim dzisiaj jestem nad tym wód obszarem?
Kropelką Płockiej Wisły w Wielkim Oceanie
Duszą, która się modli „U drzwi Twoich stoję Panie.

Jego brat Bolesław Jędrzejewski ps. „Koral” (1896-1987) pozostał w Płocku, był prawnikiem, czynnym działaczem ruchu oporu podczas II wojny światowej, prezesem TNP w latach 1945-1949, więźniem komunistycznym.

 

Źródła: Benedykt Sandomierski, Michał Kacprzak, Dzieje harcerstwa płockiego, Płock 2013

Franciszek Dorobek, Profesor Klemens Jędrzejewski – piękny przykład przywiązania i tęsknoty do Płocka, „Notatki Płockie” 1972 nr 1(65), s. 40-42

Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content