Uwaga Czytelnicy! Od 18 lipca Filia biblioteczna nr 13 nieczynna z powodu remontu
W dniach 3 - 10 października Filia nr 12 (Płock-Ciechomice) będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów

Konferencja naukowa. KAŻDE PRAWO I KAŻDY USTRÓJ. BRONIEWSKI PONAD CZASEM

Data publikacji: 30/08/2022

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję naukową KAŻDE PRAWO I KAŻDY USTRÓJ. BRONIEWSKI PONAD CZASEM, którą organizujemy w Roku Władysława Broniewskiego w Płocku uchwalonego w związku ze 125. rocznicą urodzin, 60. rocznicą śmierci oraz 50. rocznicą odsłonięcia pomnika poety.

Konferencja odbędzie się w Płocku 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Mediatece eMce (09-402 Płock, ul. Kościuszki 3b) i poświęcona będzie wymianie poglądów i doświadczeń na temat życia, twórczości, wyborów, jakich dokonywał Władysław Broniewski, jego znaczenia w literaturze, znikania i odżywania w świadomości odbiorcy XX i XXI wieku.

Organizatorami konferencji są: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku.

Rok Władysława Broniewskiego przypada w 60. rocznicę śmierci poety, a to wystarczający dystans, by opowiadać już o całym Broniewskim – rozpostartym szeroko, nie przycinanym przez polityczną czy kulturową cenzurę, nie ociosanym przez doraźne trendy i oczekiwania.

 

Zakres tematyczny konferencji

Władysław Broniewski nie pasuje do stereotypu poety bujającego w obłokach. Przeciwnie, słowem i działaniem reagował na wydarzenia społeczno-polityczne, z pieśnią i troską angażował się w rzeczywistość. Życie poety z Płocka to nie był żywot człowieka poczciwego. Jego związki z kobietami, trudne przyjaźnie z pisarzami, stosunek do politycznych władz – nie da się z tego ułożyć gładkiego biogramu do szkolnego podręcznika. Życie i twórczość Broniewskiego pozostają sprawą otwartą. Wciąż mamy o czym dyskutować, o co się spierać.

Celem konferencji będzie dyskusja o tym, jak bardzo wiersze Broniewskiego wciąż nas dotyczą, jak bardzo opisują nasz, współczesny świat, nasze codzienne problemy. Jak bardzo Broniewski – w swojej twórczości i życiu – jest po prostu poetą współczesnym.

Postać Broniewskiego – jak przystało na poetycki wizerunek człowieka-dębu, który sam kreował – wyrasta ponad czas. Dowodzą tego fale zainteresowania jego twórczością i życiem wśród kolejnych pokoleń czytelników. Jego cień – znakomitego poety, dzielnego żołnierza, lewicowego marzyciela, miłosnego skandalisty – wciąż na nas pada. Porozmawiajmy o tym.

 

PRELEGENCI

 

 • Mariusz Urbanek – pisarz, publicysta, autor poczytnych biografii, w tym „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”
 • dr Eliza Kącka – adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice”, autorka książki „Po drugiej stronie siebie”
 • dr Damian Kasprzyk – adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny, autor wielu publikacji, m.in. „Władysław (macho) Broniewski. Szkic do portretu poety i awanturnika”
 • dr Grzegorz Gołębiewski – wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, historyk regionalista specjalizujący się w historii Płocka i Mazowsza Płockiego w XX w.
 • dr Andrzej Dorobek – filolog angielski i kulturoznawca, dziennikarz, poeta, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej
 • mgr Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy Płockiej Władysława Broniewskiego, koordynatorka Roku Władysława Broniewskiego w Płocku

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Andrzej Kansy – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 • dr Paweł Kaczmarczyk – Dziekan Wydziału nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
 • mgr Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, koordynatorka obchodów Roku Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Renata Kraszewska – kierownik Działu oświatowo-edukacyjnego Książnicy Płockiej

 

KOMITET HONOROWY

 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka
 • dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 26 września 2022 r.

Harmonogram konferencji

Formularz rejestracyjny

PATRONATY

Przedsięwzięcie organizowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny:

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content