Konkurs na opowiadanie science fiction

Data publikacji: 14/01/2021

 

W imieniu organizatora, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Fabulae de futuris” na opowiadanie w nurcie fantastyki naukowej.

Konkurs organizowany jest z okazji Roku Lema. Główną nagrodą jest bibliofilska edycja nadesłanego tekstu wydana przez UMK oraz wizyta w wybranym laboratorium UMK.

Prace konkursowe należy przesłać do 31 marca 2021.

Zgłoszone prace oceni trzyosobowe Jury absolwentów UMK w składzie:

  • Dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca, badacz m.in. fantastyki naukowej i twórczości Stanisława Lema, sylwetka naukowa,
  • Robert Małecki, absolwent filozofii UMK, pisarz (kryminał, sensacja, thriller), politolog, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania, sylwetka absolwenta,
  • Dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK, Instytut Nauk Technicznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, fizyk, informatyk-programista, miłośnik fantastyki naukowej, sylwetka naukowa.
Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej, nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na UMK. Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.
Konkurs ma charakter otwarty – może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba.

Szczegóły znajdują się na stronie konkursu: absolwent.umk.pl/fabulae-de-futuris oraz na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1484677541726132

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content